İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

CEPOL İLE EUROPOL’ÜN BİRLEŞMESİ GÜNDEMDE

27 Mart tarihinde Avrupa Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, Europol’ün veri toplama ve analiz etme kapasitesinin arttırılarak üye ülkelerin yasa uygulayıcılarına daha güvenilir ve hedefe yönelik bilgi ve destek sağlanmasına yönelik olarak hazırlanan Tüzük tasarısında Cepol’ün (Avrupa Polis Koleji) Europol’ün bünyesine katılması teklifine de yer verildiği bildirildi. Bu çerçevede Europol’ün üye ülkelerdeki polis ve diğer güvenlik birimleri arasındaki ortak eğitim ve program değişimlerinin sorumluluğunu alarak eğitim ile operasyonel faaliyetler arasındaki bağın güçlendirilmesi ve Europol’ün Avrupa Parlamentosu ile üye ülke parlamentolarına karşı hesap verebilirliğinin arttırılması hedefleniyor. 2011 yılı verilerine göre yıllık bütçesi 8 milyon avro olan Cepol’ün Europol ile birleşmesinden 2015-2020 dönemi için 17 milyon avro tutarında tasarruf sağlanması da öngörülüyor.