İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

AVRUPA KOMİSYONU AB ÜLKELERİNİN ADALET PERFORMANSLARINA İLİŞKİN İLK RAPORUNU YAYINLADI

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Adalet’ten sorumlu üyesi Viviane Reding AB ülkelerinin adalet alanındaki performanslarının değerlendirildiği ilk Raporu 27 Mart 2013 tarihinde kamuoyuyla paylaştı. Komisyon’un bu Raporu hazırlamasının ardındaki ana nedenin, etkin ve bağımsız yargı sisteminin yatırımcıları o ülkeye daha fazla çektiğini ve ekonomiye duyulan güveni arttırdığını ortaya koymak olduğunu belirten Reding, Rapor’un başlangıçta sadece 2011 yılında AB’den mali yardım alan ülkeleri kapsadığını, zamanla diğer ülkeleri de içereceğini açıkladı. Rapor’da örneğin ülkedeki yargıç sayısı ve ne tür eğitim aldıkları, hukuk ve ticari ihtilaflara ilişkin yargılamaların uzunluğu, mahkemelere ayrılan bütçe, mahkemelerin bağımsızlığı gibi konular değerlendiriliyor.

Rapora göre mahkemelerin bağımsız olduğu yönündeki algılamanın en yüksek olduğu ülkeler, Finlandiya, Hollanda, İrlanda, Almanya, İsveç ve İngiltere. Sıralamanın en altında ise Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan bulunuyor. Ülkedeki adaletin durumu ve anayasasında yaptığı değişiklikler nedeniyle son yıllarda Komisyon’dan sert eleştiriler alan Macaristan 20’nci sırada yer alıyor. Ancak Reding tarafından yapılan açıklamada Macaristan’a ilişkin verilerin 2010 yılına ait olduğu ve sonrasında durumun daha da kötüleşmiş olabileceği de vurgulandı. 

Rapor’da ayrıca yargılama sürelerinin ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiği de ortaya konuyor. Üye ülkelerin üçte birinde yargılama süreleri, diğer üye ülkelerdekinden en az iki kat daha uzun sürüyor. Lüksemburg davaların en hızlı sonuçlandığı ve mahkemelere ayrılan bütçenin en yüksek olduğu ülke konumunda. Bunu Almanya ve İspanya izliyor. Her yüzbin kişiye en çok yargıcın düştüğü ülkeler ise Slovenya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Lüksemburg olarak sıralanıyor.

Rapor’un tamamına http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-288_en.htm adresinden ulaşılabilir.