İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

AVRUPA KOMİSYONU “2013 YENİLİKÇİLİK BİRLİĞİ SKOR TABLOSU”NU YAYINLADI

Avrupa Komisyonu tarafından 2013 Yenilikçilik Birliği Skor Tablosu  (Innovation Union Scoreboard) 26 Mart 2013 tarihinde yayınladı. Söz konusu raporda, ekonomik krize rağmen AB’nin yenilikçilik performansının iyileştiği ancak üye devletler (özellikle kuzey ve güney ülkeleri) arasında kaydedilen performans farkının arttığına dikkat çekiliyor.

Rapor kapsamında Avrupa Komisyonu,  AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik performanslarını 24 farklı gösterge aracılıyla değerlendiriyor. Bu göstergeler çerçevesinde, yenilikçiliğinin gerçekleşmesine imkân sağlayacak temel araçlar (insan kaynakları,  finansman ve destek, açık, mükemmel ve çekici araştırma sistemleri),  Avrupa şirketlerinin ne derece yenilikçi olduklarını gösteren faaliyetler (yatırım, fikri varlıklar, girişimcilik) ve ülkenin ekonomisine sağladığı faydalar dikkate alnıyor. Avrupa Komisyonu’nun değerlendirmesine göre, KOBİ’lerin gelişmesi, yenilikçiliğin iyi pazarlanması ve mükemmel araştırma sistemlerinin bulunması bir ülkenin yenilikçilik performansını geliştirmesinde önemli bir rol oynuyor. Öte yandan, 2008 ve 2012 yılları arasında AB’de risk sermayesi yatırım alanında yaşanılan düşüşün, Birlik’in yenilikçilik performansını olumsuz yönde etkilediği açıklanmakta.

Avrupa Komisyonu, AB Üye Devletleri’nin yenilikçilik alanındaki performanslarını dört farklı kategoriye göre değerlendiriyor:

  • “Yenilikçilikte Lider” (Innovation Leaders) Grubu: İsveç,  Almanya, Danimarka ve Finlandiya’nın performansları, AB ortalamasının yüzde 20 üstünde kalıyor;
  •  “Yenilikçilikte Takipçiler” (Innovation Followers)  Grubu: Hollanda, Lüksemburg,  Belçika, İngiltere, Avusturya, İrlanda, Fransa, Slovenya, GKRY ve Estonya’nın performansları AB ortalamasının yüzde 10 üstünde kalıyor;
  • “Orta Seviye Yenilikçiler” (Moderate Innovators) Grubu: İtalya, Portekiz, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Macaristan, Yunanistan, Malta, Lituanya ve Slovakya’nın performansları AB ortalamasının yüzde 0 ve yüzde 10 arası üstünde kalıyor;
  • “İddiasız Yenilikçiler” (Modest Innovators) Grubu: Romanya, Polonya, Bulgaristan ve Letonya’nın performansı ise AB ortalamasının altında kalıyor.

Lider kategorisinde bulunan ülkeleri diğer gruplardan ayıran en belirgin özelliği, Ar-Ge alanında yüksek yatırım yapmaları, patent başvurularının yüksek olması,  yüksek eğitim sisteminin yanı sıra sanayi ve bilim arasında güçlü bir iş bağının bulunması olarak gösteriliyor.  Bir yıl içinde, yenilikçilik performansları alanında en çok ilerleme kaydeden ülkelerin başında da Baltık ülkeleri geliyor. Nitekim Litvanya geçen sene açıklanan skor tablosunda “İddiasız Yenilikçiler” Grubu’nda yer alırken, bu yılki değerlendirmede, “Orta Seviye Yenilikçiler” Grubu’na yükselmesiyle dikkat çekiyor. Bulgaristan’ın ise bu sene hiç ilerleme kaydetmediği hatta gerilediği gözlemleniyor.

Ayrıca raporda Türkiye dâhil birçok ülkenin performans göstergelerine de yer verilmekte. Değerlendirmeye göre Türkiye, “İddiasız Yenilikçiler” Grubu’nda yer alıyor. Türkiye’nin performansının yüksek olduğu alan, yenilikçiliğin ülke ekonomisi üzerinde yarattığı etkilerde ortaya çıkarken, en düşük performansın insan kaynakları ve yatırımlarda sergilendiği belirtiliyor. Geçtiğimiz bir yıl içinde, Türkiye’nin özellikle insan kaynakları, fikri varlıklar ile daha şeffaf ve ilgi çekici araştırma sistemleri alanlarında ilerleme kaydederken, girşimcilik alanında ise ortalamının altında bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekiliyor.

AB’nin yenilikçilik performansı alanında, ABD, Japonya ve Güney Kore’nin gerisinde kalması raporda değinilen bir diğer önemli husus. Bu bağlamda, AB, Japonya ile arasındaki farkının yarısını kapatmayı başarırken, Güney Kore’nin çok gerisine düştüğü açıklanıyor. Rusya, Brezilya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın uluslararası arenada gösterikleri hızlı gelişmeye karşın ise AB’nin rekabet gücünü koruması gerektiği vurgulanıyor.

Rapora, Avrupa Komisyonu’nun http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/files/ius-2013_en.pdf internet adresinden ulaşılabilir.