İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

AB’DE SOSYAL KRİZ İSTİHDAMI OLUMSUZ ETKİLİYOR

26 Mart'ta yayınlanan “istihdam ve sosyal durum” konulu son Avrupa Komisyonu raporuna göre, 2012 yılının son çeyreğinde AB’de hane halkının mali durumu ciddiyetini korurken, işsizlik artmaya ve istihdam gerilemeye devam ediyor. AB Komisyonu, "üye ülkelerde istihdam üzerindeki vergi artışlarının ve kamu bütçe kesintilerinin sosyal hayat üzerindeki olumsuz etkilerinin giderek daha belirgin şekilde gözlemlendiğini” ve derinleşen sosyal krizin “bazı ülkelerde kısa vadede düzelme olasılığının öngörülmediğini” vurgulayarak,  AB’ye göç hızının yavaşladığını açıkladı. Avrupa Komisyonu’nun İstihdam, Sosyal İşler ve Bütünleşmeden Sorumlu Üyesi Laszlo Andor’a göre “derinleşmekte olan toplumsal krize çare bulmak için, Komisyon’un daha önce onayladığı Sosyal Yatırım Paketi’nde yer alan önerilere uyarak, hükümetlerin daha etkili ve verimli sosyal politikalar izleyip yatırım yaparak ekonomik büyümeyi sağlamaları gerekmekte.  Andor, bu krizin üstesinden gelmenin tek yolunun “ülke içinde ve devletler arasında daha fazla dayanışma ile birlikte hareket etmek” olduğunu ifade etti. 

Yaşanan mali ve ekonomik krizin etkisiyle durgunluğa giren AB ülkelerinde “krizin sosyal etkilerinin artmakta olduğunun gözlemlendiğine” dikkat çekilen rapordan bazı satırbaşları şu şekilde:

 • AB’de işsizlik bu yılın Ocak ayında artışını sürdürerek 26,2 milyon kişiye ulaşmıştır. Avro Alanı’nda işsizlik oranı yüzde 11.8 iken, AB’nin tümünde yüzde 10.8’e ulaşmıştır.
 • Avrupa’da istikrarlı kuzey ülkeleri ile krizi derinden yaşayan güney ülkeleri arasında işsizlik rakamlarında büyük farklılık vardır. 2012 yılında, hem güney ve çevresi arasındaki, hem Avro Alanı’nın kuzeyi arasında işsizlik rakamlarındaki farklılık daha önce görülmemiş bir seviyeye ulaşarak 10 puanlık bir artış göstermiştir.
 • AB’de 2012 yılının son çeyreğinde GSYİH, 2009 yılından bu yana en yüksek seviyede daralarak, yüzde 0,5 oranında azalmış; yüzde 0,2 oranında azalan istihdam oranı da düşerek 2012 yılı istihdam oranını yüzde 0,4 oranında düşürmüştür.
 • Sosyal koruma harcamaları önceki ekonomik krizlerden daha hızlı azalmış; bütçe harcamalarındaki kısıtlamalar kamu sektöründe istihdamın ve toplam makro-ekonomik talebin düşmesine neden olmuştur.
 • Kamu sektör ücretlerindeki kesintiler ile vergilerdeki değişiklikler hane halkının gelir düzeyini önemli ölçüde azaltmış ve düşük gelirli hanelerde yaşam standartlarının kötüleşmesine neden olmuştur.
 • Harcama kesintileri ve vergi artışları yüksek ve düşük gelir grupları aynı şekilde etkilemiş; ancak mali sıkıntı içinde olan hane halkı oranı, geçen on yılda görülmemiş bir seviye çıkarak, her dört düşük gelirli hane halkından biri olarak belirlenmiştir.
 • Krizin başında hane halkının gelir kayıplarını telafi etmede ve ekonomik istikrara önemli katkı sağlayan sosyal koruma harcamalarının etkisi 2012 yılında kaybolmaya başlamıştır.
 • AB düzeyinde gençler arasında işsizlik, ocak 2013 itibarıyla yüzde 23.6 oranıyla en yüksek düzeyine ulaşarak, bir önceki yılın yüzde 6.3 olan genç işsiz oranını 2012 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 7.1 seviyesine çıkarmıştır. AB’de ekonomik krizle birlikte, işgücüne dahil olmayan ve eğitim almayan 25 yaş altındaki yaklaşık 8 milyonluk genç işsiz oranındaki yükseliş endişe verici bir boyuta ulaşmıştır.
 • Ekonomik kriz doğum oranlarını olumsuz etkilemiş, 2009 yılından bu yana, AB’de kadın başına doğum oranı 1.6 düzeyinde sabit kalmıştır.  Kadınların doğum yapma yaşı ise 30’a yükselmiştir.
 • Ortalama yaşam süresi artmaya devam ederek erkekler için 77.4 ve kadınlar için 83,1 olmuştur.
 • AB dışından gelen göç yavaşlamasına rağmen her bin kişiye bir göçmen karşılık gelecek şekilde yarım milyon artarken, yaklaşık bir milyon kişi de vatandaşlığa kabul edilmiştir.

Bu verilerle birlikte, Avrupa Komisyonu Üyesi Laszlo Andor krizin toplumsal faturasının ciddiyetine dikkat çekerek, azalan ve yaşlanan işgücü nedeniyle işgücü piyasalarında yaşanan sorunların çözümünün öngörülenden daha zor olabileceğini ifade etti.

Raporun tamamına http://ec.europa.eu/commission_20102014/andor/headlines/news/2013/03/20130326_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.