İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

Avrupa Komisyonu marka tescil sisteminin yenileştirilmesine yönelik bir öneri sundu

Avrupa Komisyonu 27 Mart tarihinde marka tescil sisteminin yenileştirilmesine yönelik bir öneri sundu. Yapılan öneri, marka tescil sistemine ulaşımın daha ucuz ve çabuk gerçekleştirilmesini ve sahtecilikle mücadelenin daha ektin bir şekilde yürütülmesini öngörüyor. Yayımlanan basın açıklamasında bu önerinin başlıca hedefi “işletmelerin yenilik girişimlerini destekleyen şartların iyileştirilmesi ve bu işletmelerin sahteciliğin önlenmesine yönelik etkinleştirilmiş marka tescilinden faydalanmaları” olarak belirtildi.

İç Pazardan Sorumlu Komisyon Üyesi Michel Barnier yaptığı basın açıklamasında bu önerinin aynı zamanda, Topluluk marka tescil siteminin üye ülkeler seviyesinde bir kıstas olarak değerlendirilmesi dâhil olmak üzere bütün kayıt işlemlerinin üye ülkeler genelinde uyumlaştırılmasını hedeflediğini belirtti. Önergenin diğer hedeflerinin arasında yasal belirliliğinin güçlendirilmesi, üye ülkeler ile İç Pazar Uyumlaştırma Ofisi arasındaki işbirliğinin sağlanması ve AB’nin sahtecilikle mücadele yöntemlerinin desteklenmesi yer alıyor.