İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 MART-3 NİSAN 2013

AB’nin yenilenebilir enerji alanında 2020 hedefine ulaşması bekleniyor

Avrupa Komisyonu tarafından 25 Mart 2013 tarihinde enerji ve çevre politikalarıyla ilgili 2030 yılı hedeflerini içeren Yeşil Kitap ile birlikte yenilenebilir enerji alanında mevcut duruma ilişkin bir değerlendirme açıklandı. Buna göre enerji miksinde yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin payının 2010 yılında yüzde 12,7’ye erişmesi AB’nin 2020 yılında yüzde 20 hedefini yakalayacağı konusunda beklentileri artırdı. Son yıllarda yenilenebilir enerji kullanımında artış sağlanmasının en önemli sebebinin bu alandaki bağlayıcı yasal düzenlemeler olduğu belirtiliyor. Ancak Komisyon tarafından 2009 yılında kabul edilen Yenilenebilir Enerji Yönergesi’nin Üye Devletler tarafından tamamen kendi iç hukuklarına aktarılması için daha fazla çabanın gerekli olduğunun da altı çiziliyor.