İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

AP DIŞİŞLERİ KOMİSYONU TÜRKİYE RAPORU’NU KABUL ETTİ

AP Dışişleri Komisyonu 21 Mart 2013 tarihinde, Hollandalı Milletvekili ve AP Türkiye Raportörü  Ria Oomen-Ruijten'in hazırladığı 2012 İlerleme Raporu'nu 54'e karşı 4 oyla kabul etti. Oylama sonrasında AP Dışişleri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu ve Türkiye, Mayıs 2012'de başlatılan “pozitif gündem” sürecindeki çalışmaları sebebiyle kutlanırken, yargıda reformun, demokrasinin tesisi ve modernleşme için hayati öneme sahip olduğu ifade edildi. Türkiye’de hayata geçirilen Üçüncü Yargı Paketi’nden duyulan memnuniyet dile getirilirken, başta terörle ilgili olanlar olmak üzere fazlasıyla geniş tutulan suç tanımlarının daraltılması, yargı öncesi tutukluluk sürelerinin kısaltılması ve özel mahkemelerin yetkilerinin azaltılmasına yönelik olarak, dördüncü bir paketin gerektiği vurgulandı. AP Dışişleri Komisyonu, reform kıstaslarının belirlenmesinin süreci ilerleteceğini belirtirken, AB Konseyi'ne, yargı, temel haklar, özgürlük ve güvenlik konularını kapsayan 23’üncü ve 24’üncü başlıkları müzakereye açma çağrısında bulundu.

AP Dışişleri Komisyonu tarafından onaylanan Türkiye raporunda ayrıca, Türkiye'nin töre cinayetlerini, aile içi şiddeti, zorla evlilikleri ve çocuk gelinler olgularını bitirmeye yönelik çabalarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Ancak bu çabalara rağmen kadına karşı şiddet olaylarının sıkça bildirilmesinden endişe duyulduğu belirtildi. Kadın haklarının, kadının eğitiminin ve iş hayatı ve siyasete katılımının aktif bir şekilde teşvik edilmesi talep edildi. Dış politika alanında, Türk dış politikasının AB ile, 2012 yılında olduğundan daha uyumlu hale getirilmesine desteklerini dile getiren Komite üyeleri, iki tarafın Suriye kriziyle ilgili olarak mültecilere sağlanan yardımların da ötesinde bir stratejik vizyon geliştirmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca Rapor kapsamında sunulan ve KKTC’nin AP’de gözlemci statüsünü elde etmesini öngören değişiklik ise 39 olumsuz, 26 olumlu ve 2 çekimser oyla reddedildi.

AP 2012 Türkiye Raporu, 15-18 Nisan 2013 tarihlerinde Genel Kurul'da oylamaya sunulacak.