İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

AVRUPA KOMİSYONU EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN GELECEK ADIMLARI ORTAYA KOYUYOR

Avrupa Komisyonu 20 Mart 2013 tarihinde daha derin bir Ekonomik ve Parasal Birliğin temellerinin atılmasına yönelik iki yeni tebliğ yayınladı. Avro Alanı’nda ekonomi politikası koordinasyonunun ve entegrasyonunun güçlendirilmesi amacıyla Avrupa Komisyonu geçen yıl Kasım ayında ekonomik, politik ve finansal alanda sağlam ve güçlü bir yapının oluşturulması için bir plan kabul ederek, kısa, orta ve uzun vadede atılması gereken adımları ortaya koymuştu.

Söz konusu plan dâhilinde yeni yayınlanan tebliğlerden birisi, ekonomi politikasına ilişkin öngörülen başlıca reformların ileriye dönük koordinasyonu, üye ülkelerde nihai kararlar alınmadan geniş çaplı ekonomi politikaları reformlarının AB düzeyinde tartışılmasının nasıl organize edileceğine ilişkin bulunuyor. Bu şekilde bir üye ülkede ekonomik reformun uygulanmadan önce diğer üye ülkelerde iyi ya da kötü etkisinin nasıl olacağının dikkate alınması amaçlanıyor.

Yakınsama ve Rekabet Edebilirlik’e ilişkin tebliğ ise iki araca ilişkin olasılıkları ortaya koyuyor. Bunlardan biri üye ülkelerin çeşitli reformları yerine getirmeleri için anlaşmalara ilişkin düzenlemeleri, diğeri de üye ülkelerin bu reformları yerine getirmeleri için finansal destek sağlanmasını kapsıyor. Finansal destek sağlanması bir üye ülkenin Avrupa Sömestiri süreci kapsamında üye ülke bazında hazırlanan çeşitli ekonomik reform önerileri doğrultusunda ekonomik reformlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. AB Bakanlar Konseyi’nin de ilgili ülkeye yardımı onaylaması halinde belirlenen süre boyunca ekonomik reformların gerçekleştirilmesi halinde söz konusu yardım sağlanabilecek. 

Bu iki yeni araç, Avrupa sömestri, Altılı Paket ve İkili Paket reformları ile desteklenen ve AB düzeyinde ekonomi ve bütçe politikasının denetimi için AB’de önceden mevcut olan yapıları tamamlayıcı nitelikte bulunuyor.

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Olli Rehn yaptığı açıklamada söz konusu iki tebliğ ile, üye ülkelerin büyüme, istihdam, rekabet edebilirlik ve istihdam alanında reformları tanımlama ve karar verme uygulamalarına yardımcı olacağını ifade etti. Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso da söz konusu iki önerinin ulusal düzeyde daha fazla mali disiplin ve AB düzeyinde daha fazla dayanışma ihtiyacını bir araya getirdiğini belirtti.