İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

OBAMA YÖNETİMİ, AB İLE ÖNGÖRÜLEN TİCARET ANLAŞMASI MÜZAKERELERİNİN BAŞLAMASI İÇİN KONGRE`YE RESMİ BİLDİRİDE BULUNDU

Obama Yönetimi, 20 Mart 2013 tarihinde AB ile öngördüğü Transatlantik Ticaret ve Yatırım İşbirliği Anlaşması müzakerelerinin başlaması için Kongre’ye resmi bir bildiride bulundu. Bilindiği gibi, geçtiğimiz Şubat ayında, Başkan Obama ve AB liderleri kapsamlı bir ticaret ve yatırım anlaşmasını hayata geçirmek istediklerini açıklamışlardı, ancak ABD’nin müzakereleri başlatabilmesi için 90 gün öncesinde Kongre’ye resmi bir bildiride bulunması gerekiyordu. 

Bu gelişmelerin ışığında, ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Demetrios Marantis, AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması’nın, iki taraf için yeni istihdam imkânları yaratacağı, büyümeyi destekleyeceği ve rekabet güçlerini artıracağı konusunda aynı görüşü paylaştıklarını açıkladı. Söz konusu anlaşma ile tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması, pazara erişimin kolaylaştırılması ve şeffaflığın artırılması öngörülürken; anlaşma kamu alımları, yatırımlar, bitki ve hayvan sağlığı önlemleri, çevre, fikri mülkiyet hakları, e- ticaret gibi birçok farklı konularını da kapsıyor.

Söz konusu bildiriye şu internet adresinden ulaşılabilir:   http://www.ustr.gov/sites/default/files/03202013%20TTIP%20Notification%20Letter.PDF