İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

ALMANYA’DA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULANAN YÜKSEK OTURUM HARCI HAKSIZ BULUNDU

Almanya’da yaşayan Türk vatandaşlarına uygulanan yüksek oturum harcına itiraz eden Türk işçiyi haklı bulan Federal Danıştay, Türk vatandaşlarından ayrımcılık içeren yüksek oturum harcı alınamayacağına karar verdi. Alınan 19 Mart 2013 tarihli, BVerwG Nr. 17/2013 - Urt. v. 19.3.2013, Az. 1 C 12.12 nolu karar ile Katma Protokol ve Türkiye- AB Ortaklık Konseyi’nin 1/80 sayılı kararı gereğince Türk vatandaşlarından da, AB ülkesi vatandaşlarından talep edilen meblağda oturum harcı talep edilebileceğine hükmetti.

2003 yılından buyana Almanya’da yaşayan davacıdan, 2012 yılında süresiz oturum izni alabilmesi için Yabancılar Dairesi 3 ayrı işlem için toplam 205 avro talep etmiş, davacı harç talebinin bir kısmına itiraz etmişti. Federal Danıştay, her 3 işlem ücretinin de Harç Yasası’nı zedelediğine, elektronik süresiz oturum belgesi hazırlanması için talep edilen 135 avronun yüksek olduğuna ve Türk vatandaşlarından da bu işlem için AB ülkesi vatandaşlarından alındığı gibi 28,80 avro talep edilmesi gerektiğine karar verdi. 

Bu kararla birlikte, bugüne kadar yüksek oturum harcı ödeyenlerin bir yıl geriye dönük olarak fazladan ödedikleri harcı geri talep edebilecekleri ifade edilirken hükümetin bir an önce ilgili yasayı değiştirmesi ve yeni düzenlemeye gitmesi isteniyor.