İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

Avrupa’da bankacılara ödenen prim ödemelerine sınırlama getirilmesi konusunda aşama kaydediliyor

Avrupa Parlamentosu ve AB İrlanda Dönem Başkanlığındaki AB Konseyi, AB Basel III ihtiyati bankacılık kurallarına ilişkin reformu içeren CRD IV paketi üzerinde siyasi uzlaşmaya vardı.

Bir tüzük ve bir direktiften oluşan reform paketi Basel Komitesi tarafından kabul edilen, Basel III kapsamında uluslararası ihtiyati bankacılık kurallarının AB geneline adapte edilmesini içeriyor. Yeni kurallar kapsamında getirilen en önemli düzenlemelerden birisi de bankaların sermaye yeterliliklerini yüzde 2 ila 4,5 arasında artırmalarının öngörülmesi. Üye ülkelerin talep etmeleri halinde sermaye yeterlilikleri aktiflerinin yüzde 8’ine çıkabilecek. Söz konusu kurallar Avrupa Parlamentosu’nun Nisan ayındaki oturumunda görüşülecek. 

Mevzuat paketi kapsamında uzlaşılan diğer bir konu da banka çalışanlarına ödenen bonuslara ilişkindi. Geçen Şubat ayında üzerinde uzlaşılan ve banka çalışanlarına ödenen bonusların sınırlandırılmasını içeren görüşmeler, tarafların bankacılara ödenen  primlere bir tavan faiz oranı sınırlandırması getirilmesiyle sonuçlandı. Buna göre, bankaların çalışanlarına vereceği primler sabit maaş miktarının üzerine çıkamayacak ancak hissedarlar tarafından onaylanması durumunda yıllık maaşın 2 katı prim verilebilecek. Uygulama 2015 yılından itibaren başlayacak. Bununla birlikte bankacılar 2013 performanslarından kaynaklanan 2014 yılı bonuslarını almaya devam edecekler.