İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı, AB çapında ayrımcılığa ilişkin bir rapor yayımladı

Avrupa Irkçılıkla Mücadele Ağı (European Network Against Racism – ENAR) tarafından 20 Mart 2013 tarihinde yayımlanan rapor, AB çapında istihdam, eğitim ve hizmetlere erişim konusunda en fazla ayrımcılığa maruz kalan grubun Müslümanlar olduğunu ortaya koymakta. Rapora göre özellikle Müslüman kadın ve kız çocukları, AB çapında en fazla önyargıya maruz kalan kitle.

ENAR tarafından yayımlanan rapora göre, AB çapında İslamofobi tırmanışta. Özellikle Fransa’da İslam düşmanlığı Müslüman kadınlara ve kız çocuklarına yönelmiş durumda; araştırma Fransa’da Müslüman karşıtı eylemlerin yüzde 85’inin kadınlara ve kız çocuklarına yönelik olduğunu ortaya koymakta. Araştırma ayrıca İslam karşıtı görüşlerin ve söylemlerin, hem aşırı sağ ve sol partiler hem de ana siyasi partiler tarafından dile getirildiğini de ifade etmekte. Bu söylemlerinde, söz konusu dini ve etnik azınlıkların AB’nin sosyal ve ekonomik hayatına entegre olmalarında önemli bir engel teşkil ettiği belirtilmekte. Örneğin rapor göre, Bulgaristan’da yaşayan Müslüman nüfusunun yüzde 35 ila yüzde 40’ı işsiz.

Raporda ayrıca diğer azınlıkların durumları da ele alınmakta. Müslümanlar kadar, AB çapında en fazla ayrımcılığa uğrayan bir diğer etnik grup ise Roma kökenli vatandaşlar. AB çapında Roman kökenli vatandaşların özellikle işgücü piyasasına, eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimi konusunda ciddi ayrımcı muameleye maruz kaldıkları ifade edilmekte. Örneğin Çek Cumhuriyetinde, özel okullara devam eden çocukların üçte birinin Roman kökenli vatandaşların çocukları olduğu belirtilmekte. Slovakya ve İspanya’da ise, Roman kökenli vatandaşların adli hizmetlerde, doğrudan suçlu olarak görülmesi oldukça yaygın.