İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

Avrupa Komisyonu bazı devlet yardımlarının kısmen geri ödenmesi gerektiğine karar verdi

Avrupa Komisyonu yaptığı iki soruşturma sonunda sigorta şirketleri Belçikalı Ducroire ile İtalyan SACE BT’ye, her ikisinin de devlete ait ana şirketleri üzerinden verilen kısa dönemli ihracat kredisi desteklerinin kısmen AB devlet yardımları kurallarına aykırı olduğuna karar verdi. Ducroire ile ilgili olarak Komisyon, 150 milyon avro’luk sermaye yardımı desteğinin 36.6 milyon avro’luk kısmını, sağlayacağı muhtemel kârlılığının yeterli olmayacağı gerekçesiyle hukuka aykırı buldu. SACE BT ile ilgili olarak ise Komisyon, 2004 yılında yeni kurulan SACE BT’ye ana şirketi tarafından aktarılan 105.8 milyon avro tutarındaki ihracat kredisi kullandırma amaçlı sermaye desteğinin şartlarını, piyasa koşullarına ve AB kurallarına uygun buldu. Buna karşılık 2009 yılında Şirketin zararlarını karşılama ve reasürans amaçlı olarak verilen 70.2 milyon avro’luk sermaye yardımını ise, ana şirketin bu yatırımın risk profilini dikkate almadığı gerekçesiyle AB devlet yardımları kurallarına aykırı buldu.