İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

AB havaalanlarındaki sıvı kısıtlamaları Ocak 2014 itibarıyla yumuşatılacak

20 Mart tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe giren yeni AB Komisyon Tüzüğü, AB havaalanlarında 2006 yılında uygulamaya giren uçaklarda sıvı madde taşınmasına ilişkin mevcut kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasını öngörüyor. Öncelikle, uçak yolcularının el bagajlarında taşımalarına izin verilen sıvılar, sprey ya da jeller  üzerindeki mevcut kısıtlamalar 31 Ocak 2014  tarihinden itibaren yumuşatılacak.  AB havaalanlarına aktarma yapan yolcular ise havaalanının güvenlik kontrolleri dışında kalan bölgelerinden satın aldıkları sıvıları uçağa alabilecek ya da mühürlü bir poşette yanlarında bulundurabilecekler. Ayrıca, özel diyetler ve tıbbi amaçlarla taşınan sıvılar ile bebek mamalarının taşınmasında uygulanan kısıtlamalar kalkacak; ancak, bunlar uçağa alınmadan önce patlayıcı detektörleri kullanılarak güvenlik kontrollerinden geçirilecek. Son olarak, yeni tüzük güvenlik önlemlerinin sağlanmasında gerekli olan cihazların kurulumu ve kullanılması konusunda tüm havaalanlarının 30 Haziran’a dek üye devletlere rapor sunmasını; ardından her üye devletin bu yılın Eylül ayında Avrupa Komisyonu’na kendi raporunu iletmesini gerekli kılıyor. 

Havaalanlarındaki güvenlik sistemleri ve cihazlarının yetersizliği nedeniyle, bu yıl 29 Nisan’da kaldırılması öngörülen uçaklara alınacak sıvılardaki sınırlamalar hafifletilerek devam edecek. Gelecek yılın sonunda, ilk aşamada edinilecek deneyimi gözden geçirecek olan AB Komisyonu, yeni yürürlüğe giren tüzükle birlikte, uçuş sırasında her biri en fazla 100 ml şişelerde taşınmasına izin verilen sıvı maddeler üzerindeki sınırlamaları 2016 yılında tümüyle kaldırmayı ve yolcuların güvenlik kontrolünden geçirdikleri bu sıvıları uçağa alabilmelerini sağlamayı amaçlamakta.