İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
20 - 26 MART 2013 2013

AB çapında ulaşımda elektrifikasyonu teşvik için yeni bir platform kuruldu

19 Mart 2013 tarhinde Ulaştırma sektörünü yakından ilgilendiren şirketler ve gruplardan oluşan girişimle ulaşım ağında elektrifikasyonu teşvik eden ortak bir platform oluşturuldu. Aralarında Alstom, AVERE, CER, ETRA, EURELECTRIC, EUROBAT, Going Electric, Nissan, Polis, UITP ve UNIFE gibi önemli şirketlerin yer aldığı platformun, ulaşım sektöründeki faaliyetlerden kaynaklanan emisyon miktarlarının düşürülmesi ve AB’nin petroldeki dışa bağımlığını azaltıcı önlemlerin alınmasına yardımcı olması amaçlanıyor. Platforma katılan şirket ve grupların ortak deklerasyonunda, ulaşım ağlarının elektrifikasyonun tren, metro, tramvay ve troleybüs gibi şehir hatlarında başlatılması öneriliyor.