İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 MART 2013

AB BÜTÇESİNE İLİŞKİN GÖRÜŞMELERDE AP AĞIRLIĞINI KOYARAK KONSEY’DE SON ALINAN KARARLARA İTİRAZ ETTİ

AP 13 Mart 2013 tarihindeki oturumunda 8 Şubat’ta düzenlenen AB liderler zirvesinde ortaya koyulan taslak 2014-2020 bütçesine itiraz eden bir kararı büyük çoğunlukla kabul etti. AP’de önde gelen dört siyasi parti tarafından oluşturulan söz konusu kararda bütçede daha fazla esneklik ve etkinlik isteniyor. Esneklik ise bütçede ödeneklerin bir kalemden öbürüne aktarılabilmesi anlamına geliyor. Kararda bütçede ödeneklerin azaltılmasının, ödemelerin aksaması ve AB programlarının gerçekleştirilmesinin tehlikeye girmesine sebep olduğu belirtilirken,  geçen yıl bütçede yaşanan darlık nedeniyle, Erasmus, Araştırma Çerçeve Programı gibi birçok önemli AB programının ve Sosyal Fon’un, yıl sona ermeden ödenek sıkıntısı içine girdiğine işaret ediliyor.  Parlamento, 2012’den ödenmeyen faturalar sorununun Çok yıllı Mali Çerçeve (ÇYMÇ) Programı görüşmeleri bitmeden sonuçlandırılmasını istiyor, ayrıca, AB Konsey’inden 2013’te vadesi gelen ödemelerin 2013’te gerçekleştirilmesi ve yeni Mali Çerçeve dönemine sarkarak açık yaratmasının önüne geçilmesinin üzerinde duruyor. 

Karar ile AP, Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin mevcut fonların optimum olarak kullanılmasının sağlanmasını, aynı zamanda ÇYMÇ’de harcamaların gözden geçirilmesini ve yeni seçilecek Parlamento ve Komisyon üyelerinin bütçeyi yönlendirmelerine imkan sağlanmasını talep ediyor.

AP Başkanı Martin Schulz yaptığı açıklamada AP’in para konusunda müzakere etmediğini fakat siyasi düzeyde öncelikler ve AB’nin finansman yapısı üzerinde durduklarını belirterek, AB bütçesinde açık istemediklerini, AB vatandaşlarının da kendi ülkelerinde olduğu gibi AB’nin de bütçe açığı vermesini istemediklerini dile getirdi. Schulz ayrıca, bütçenin bazı bölümlerine çok az ödenek ayrılmış olduğunu ve ara dönem gözden geçirme şartı getirilerek bütçenin zayıf kalan taraflarının geliştirilebileceğini belirtti. 2020’ye kadar 2005 bütçesi rakamlarıyla çalışılmasının mümkün olmadığına değinen Schulz eklenecek gözden geçirme hükmüyle AP’nin gelecekte AB’nin içinde bulunacağı ekonomik duruma göre Çok Yıllı Mali Çerçeve’yi değerlendirebileceğini ifade etti.

2014-2020 ÇYMÇ görüşmelerinin AB’nin krizden çıkmasına yardımcı olacak kaynakları sağlaması, AB fonlarına basitleştirilmiş kurallarla erişim ve esnek bütçe gibi yeni gelişmelere cevap verecek şekilde hazır olabilmesi için zamanında sonuçlandırılması gerekiyor. 

Bütçe görüşmelerinin AP’nin onayının olduğu ve AP, AB Konseyi ve Avrupa Komisyonu arasında kurumlar arası anlaşmanın sağlandığı Çok Yıllı Mali Çerçeve’ye ilişkin bir tüzük ile sonuçlanması bekleniyor. AP, bütçeyi çeşitli AB programları için hukuki çerçeve oluşturulması amacıyla paralel olarak görüşüyor. Ancak bunun için AP ve AB Konseyi’nin ortak karar esasına göre karara varmaları gerekiyor. 2014 başında bütçe konusunda anlaşmaya varılamadığı takdirde enflasyona göre ayarlanmış 2013 Çok Yıllı Mali Çerçevesi tavanı uygulanacak.