İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 MART 2013

AVRUPA KOMİSYONU, TİCARET VE YATIRIMLARIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERE İLİŞKİN YENİ BİR RAPOR YAYIMLADI

Avrupa Komisyonu, 14 Mart 2013 tarihinde AB’nin en stratejik ekonomik ortaklarından olan Çin, Hindistan, Rusya, Japonya ve Arjantin/Brezilya’nın pazarlarında ticaret ve yatırımların önündeki engelleri ele alan üçüncü yılık raporunu yayımladı.  

Söz konusu rapora göre, 2012 yılında, Avrupa Komisyonu, ticaret ve yatırımların önündeki engellerinin kaldırılmasında önemli adımlar atıldığını belirtti.  Bu adımların başında:

  • Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) nezdinde hammaddelere ilişkin Çin’e karşı açılan davayı AB’nin kazanması;
  • Rusya’nın DTÖ’ne üye olmasıyla ithalatta uygulan gümrüklerin düşürülmesi;
  • Hindistan pazarının AB’nin lastik ve çelik ürünlerine ve iletişim ekipmanlarına açılması;
  • Japonya pazarının AB’nin alkollü içkiler, sığır eti ve işlenmiş gıdalarına açılması geliyor.

Tüm bu olumlu gelişmelere rağmen, raporda, geçtiğimiz yıl ticaret önünde tespit edilen 25 engelin çoğunun önüne geçilemediğine dikkat çekildi. Bu engellerin başında:

  • Çin’in doğrudan yabancı yatırımlar karşın engelleyici önlemlerinin bulundurması;
  • Hindistan hükümetinin gerekçesi olmayan düzenleyici önlemler alarak gıda işleme pazarını ithalata kapalı tutması;
  • Hindistan hükümetinin, elektronik ürün ve yenilenebilir enerji teknolojilerinde yüksek koruma önlemleri uygulaması;
  • Arjantin ve Brezilya’nın deniz taşımacılık, kamu alımları ve reasürans hizmetleri alanlarında kısıtlamalar getirmesi;
  • Rusya’nın ticareti engelleyecek çeşitli teknik ve sağlık standartları uygulaması geliyor.

Rapora http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150742.pdf internet adresinden ulaşılabilir.