İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 MART 2013

Avrupa Komisyonu ticari işlemlerde ödemelerin gecikmesine karşı sıfır tolerans gösterecek

Avrupa Komisyonu’nun Sanayi ve Girişimcilik Genel Müdürü Daniel Calleja Crespo tarafından yapılan açıklamada, Ocak 2011’de yürürlüğe giren Geç Ödemeler Yönergesinin (Late Payments Directive) üye ülkelerce iç hukuklarına tam olarak aktarılması konusunda herhangi bir tolerans gösterilmeyeceği belirtildi. Yönerge özel ve kamu şirketleri ile şirketlerle kamu idareleri arasındaki ticari işlemlerden doğan borçların ödenmesinde kesin son ödeme tarihleri öngörmekte. Buna göre şirketlerle kamu idareleri arasındaki ticari işlemlere ilişkin ödemelerin, faturanın borçlu tarafından alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Bugüne kadar sadece Finlandiya ve Estonya’nın bu süreye uygun hareket ettiği belirtiliyor. (sırasıyla 24 ve 25 gün). Ödemelerde AB ortalamasının 65 gün ve ödemelerin en geç yapıldığı ülkenin 180 gün ile İtalya olduğunu belirten Eurochambers Genel Sekreteri Arnaldo Abruzzini, ödemelerin geç yapılmasının birçok şirketi zor durumda bıraktığını ve 30 günlük süreye uyulması halinde piyasaya 1.9 milyar avro’luk bir nakit girişinin olacağını ifade ediyor. Yönerge’de ayrıca geç ödeme halinde Avrupa Merkez Bankası’nın gösterge faizi dikkate alınarak alacaklıya en az yüzde 8 yasal faiz ile birlikte maktu 40 avro ve avukatlık ücreti ve diğer masrafların ödenmesi öngörülüyor. Yönerge uyarınca şirketler arasındaki ticari işlemlerde ise, sözleşmede aksi kararlaştırılmadıkça, ödemelerin en geç 60 gün içinde yapılması ve aynı şekilde faiz ve masrafların ödenmesi gerekiyor. Yönerge’de bazı kamu şirketleri ile kamu hastaneleri ve sağlık kuruluşları için ödemelerini ek 60 güne kadar öteleyebilmelerine olanak sağlayacak istisnai hükümlere de yer veriliyor.