İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
13-19 MART 2013

AP enerji altyapısına ilişkin düzenlemeyi kabul etti

AP’nin 12 Mart 2013 tarihli oturumunda taslak Trans-Avrupa Enerji Ağları (TEN-E) tüzüğü onaylandı. Tüzük ile Avrupa’yı Bağlama Hizmeti (Connecting Europe Facility-CEF) altında finanse edilebilecek boru hatları ve dağıtım şebekeleri gibi ortak çıkara hizmet eden öncelikli projelerin onayının hızlandırılması amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Avrupa Komisyonu’nun Enerjiden Sorumlu Üyesi Günther Oettinger, AP onayını memnuniyetle karşılarken, onayın önemli projelerin hızlandırılmasına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Yeni tüzük 12 Avrupa öncelik alanı belirliyor. Bir projenin ortak çıkara hizmet edip etmediği ise Üye Devletler, Komisyon, şebeke operatörleri ve proje destekçilerinden oluşan 12 bölgesel uzman grubu tarafından değerlendiriliyor. Tüzük Konsey onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek.