İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 MART 2013

ADALET VE İÇİŞLERİ KONSEYİ SIS II’YE ONAY VERDİ

AB Adalet ve İçişleri Konsey Toplantısı 7-8 Mart 2013 tarihlerinde, AB Dönem Başkanı İrlanda’nın Adalet, Eşitlik ve Savunmadan Sorumlu Bakanı Alan Shatter başkanlığında Brüksel’de gerçekleştirildi. Konsey toplantısında AB üye ülkelerinin ilgili bakanları, ikinci nesil Schengen Bilgi Sistemi’nin (Schengen Information System – SIS II) kurulmasına, uygulanmasına ve kullanılmasına yönelik iki kararı kabul ederken, SIS II sisteminin 9 Nisan 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesine karar verdiler.

Bilindiği üzere Schengen Bilgi Sistemi, AB üyesi ülkeler tarafından, yasaların uygulanması ve sınır güvenliği gibi konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve paylaşılması konusunda oluşturulan bir haber alma ağıdır. Sistem bünyesinde paylaşılan bilgiler kişiler ya da kurumlar üzerine olabilmektedir. İlk etapta Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg tarafından başlatılıp, daha sonra Schengen Antlaşması'na taraf olan ülkeler ile İzlanda, Norveç ve İsviçre de bu sisteme dâhil olmuşlardır. Bugün itibariyle sistemden yararlanan ülke sayısı yirmi altı. İkinci nesil Schengen Bilgi Sistemi ise (SIS II), mevcut sistemin daha gelişmiş bir versiyonu olup, biyometrik verilerin girilmesini ve yeni uyarı mekanizmalarının kullanılmasını öngörmekte. SIS II dâhilinde ayrıca, farklı uyarıların bağlantılı bir şekilde verilmesi ve sistem üzerinde doğrudan bilgi kontrolü yapılma imkanı tanınmakta ve SIS II kapsamında yine daha fazla veri güvenliği öngörülmektedir. 9 Nisan 2013 tarihi itibariyle uygulamaya geçecek SIS II sisteminin, bu alanda dünyadaki en gelişmiş bilgi teknolojisine sahip olduğu belirtiliyor.

AB Adalet ve İçişleri Konsey toplantısında ayrıca Romanya ve Bulgaristan’ın Schengen müktesebatına uyumu konusu da gündeme taşındı. Her iki ülkenin de Schengen Alanı’na dâhil edilmesine ilişkin konunun 2013 yılı sonunda tekrar ele alınmasına karar verildi. Toplantıda Avrupa Komisyonu yetkilileri tarafından, 28 Şubat 2013 tarihinde Komisyon tarafından açıklanan ve Schengen ülkelerine giriş noktalarındaki işlemleri hızlandırıp, daha basit hale getirmenin yanısıra sınır güvenliğini de artıracak olan “Akıllı Sınırlar” (Smart Borders) paketi hakkında bir sunum da yapıldı.