İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 MART 2013

KOBİ’LERİ DESTEKLEMEK AMACIYLA MEVZUAT DÜZENLEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR İNCELENİYOR

Avrupa Komisyonu KOBİ’lerin faaliyet gösterdikleri ortamın kolaylaştırılması ve mevzuat düzenlemelerinin basitleştirilmesi çalışmalarını sürdürüyor.

Avrupa Komisyonu “önce küçük olanı düşün” prensibi ile 2008 yılında başlattığı Küçük İşletmeler Sözleşmesi kapsamımda KOBİ’lerin iş ortamının bürokrasi ve maliyet açısından basitleştirilmesi amacıyla 1 Ekim- 21 Aralık 2012 arasında bir kamuoyu araştırması düzenlendi. Söz konusu araştırmayla KOBİ’lerin en çok sorun yaşadığı 10 alan ve mevzuat düzenlemelerinin neler olduğu belirlendi ve kamuoyu araştırmasının sonuçları 7 Mart 2013 tarihinde yayınlandı.  

Araştırmaya cevap veren 1000 kadar işletme en fazla sorun yaratan 10 alandaki mevzuat düzenlemesini ortaya koydu. Araştırmanın amacı AB düzenlemelerinin ne derecede, istihdam yaratma ve büyümenin önünde engel teşkil ettiğinin belirlenmesi ve daha fazla inceleme ve çalışma gerektiren alanların tespit edilmesiydi. Kamuoyu araştırmasının sonuçlarına göre KOBİ’ler şu alanlarda sorun yaşadıklarını ve faaliyetlerinin kısıtlandığını belirtiyorlar: Kimyasallara ilişkin REACH mevzuatı, KDV, ürün güvenliği, mesleki yeterliliklerinin karşılıklı tanınması, veri güvenliği, atık mevzuatı, istihdam piyasasına ilişkin düzenlemeler, taşıt araçları kayıt cihazlarına ilişkin mevzuat, kamu alımları ve modernize edilen gümrük tarifeleri. Başta mesleki yeterlilikler, veri güvenliği ve kamu alımları olmak üzere birçok alanda Avrupa Komisyonu AB mevzuatının basitleştirilmesi amacıyla daha önceden önlemler almıştı.

Araştırmaya cevap veren KOBİ’ler aynı zamanda geç ödemeler direktifi uyarınca kamu alımlarında KOBİ’lere yapılan ödemelerde sürelerin kısaldığına memnuniyetlerini de belirttiler. Avrupa Komisyonu, Aralık 2012’de başlatılan KOBİ’lerin sorun yaşadığı düzenlemelere ilişkin REFIT programı (Düzenleyici Uyum ve Performans Programı) ile çözüm arayacağını belirtti. Bu program kapsamında AB müktesebatının idari yükler, boşluklar ve etkinlik sorunları açısından taranması ve gerekli görüldüğü takdirde eylem alanların revize edilmesi öngörülüyor. Komisyon takip için eylem programını Haziran 2013’e kadar açıklayacak.