İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 MART 2013

Komisyon, Başkanının siyasi partiler tarafından aday gösterilmesi önerisinde bulundu

Avrupa Komisyonu, 2014 yılında gerçekleştirilecek olan AP seçimlerinde siyasi partilerin Komisyon Başkanlığı için aday göstermesini önerdi. Avrupa seçimlerinde oy verme oranını artırmayı ve oy verenlerin seçimler konusunda daha iyi bilgilendirilmesini amaçlayan önerilere göre Komisyon başkanlığı için adaylar hangi Avrupa siyasi partisine yakın olduklarını açıklamaları gerekiyor. Benzer şekilde siyasi partilerin de hangi Başkan adayını desteklediklerini bildirmeleri öneriliyor.

Komisyon ayrıca Üye Devletlere bugüne kadar dört güne yayılan bir süreç içinde gerçekleştirilen Avrupa seçimleri için tek bir gün belirlenmesi çağrısında bulundu. Komisyon’un Adalet, Temel Haklar ve Vatandaşlıktan sorumlu üyesi Viviane Reding, “Avrupa Avrupalıların katılımı olmadan inşa edilemez. AB gelişip ilerledikçe vatandaşların söz sahibi olması elzemdir” ifadelerini kullandı. Lizbon Antlaşması’nın kabulünden sonra yapılacak ilk seçim olan 2014 AP seçimleri, yine bu Antlaşma ile yetkileri artan bir parlamentoyu meydana getirecek. Lizbon Antlaşması’nın 17(7) maddesine göre AP, AB Konseyi’nin önerisi üzerine, Avrupa seçimlerinin sonuçlarını dikkate alarak, Komisyon Başkanı’nı seçmektedir.