İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 MART 2013

Avrupa Parlamentosu “İkili Paket”i onayladı

12 Mart 2013 tarihinde Avrupa Parlamentosu (AP) Avro alanı ülkeleri için İstikrar ve Büyüme Paktını revize eden ve “ikili paket (two-pack)” olarak anılan iki tüzüğü resmen kabul etti. Tüzükler ile kabul edilen kurallar, bu yıl içinde, Avro alanı ülkelerinin 2014 bütçe tasarılarının hazırlanması sürecinde yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili AP raportörü olan Jean-Paul Gauzès, bu iki tüzüğün kabul edilmesi ile AB’nin üye devletlerde bütçe disiplinini sağlamak için tüm araçlara sahip olduğunu belirtirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso bunun daha derin ve gerçek bir ekonomik ve parasal birliğin temellerini oluşturmak için Avrupa’nın istekli olduğunu kanıtladığını ifade etti. Söz konusu tüzükler ile tüm mali yardım paketlerine bağlı olarak yapısal uyum programları yürüten Avro alanı ülkeleri üzerindeki bütçe denetimi güçlendirilmiş olacak. Avro alanı ülkelerinin her yıl Ekim ortasına kadar Avrupa Komisyonu’na bütçe tasarılarını sunmaları gerekiyor. Bu şekilde Komisyon, ülkelerin bütçe ile ilgili yükümlülüklerini yerine getiremeyecekleri sonucuna varırsa, değişiklik talebinde bulunabilecek. İstikrar ve Büyüme Paktı’nın uygulanması konusunun bu hafta sonunda yapılması öngörülen AB Konseyi zirvesinde de gündeme gelmesi ve zor durumdaki ülkelere, bütçe yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda bir esneklik tanınması hususunun ele alınması öngörülüyor.