İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 MART 2013

Parlamento iki yeni yasayı onayladı

12 Mart 2013 tarihinde, AP AB’de tüketicilerin satın aldıkları mal ve hizmetler ile ilgili olarak satıcılar ile aralarındaki uyuşmazlıkları çözümlemek için hızlı, ucuz ve tarafsız arabuluculuğa kolay erişimini sağlayacak iki yeni yasal düzenlemeyi onayladı. Yeni yasal düzenlemeler ile özellikle sınır ötesi veya internet üzerinden alışveriş yapanların uzun masraflı dava süreçlerinden korunmaları amaçlanıyor. Alternatif Uyuşmazlık Çözümü (AUÇ) ve Çevrimiçi Uyuşmazlık Çözümü (ÇUÇ) ile ilgili yeni kuralların tüketiciler için kolaylık sağlaması bekleniyor.

Halihazırda birçok AB ülkesinde AUÇ sistemleri olmasına rağmen, AB için ortak bir standart olmaması,  tüm AB’nin kapsam dahilinde olmaması ve sistem üzerindeki aşırı yüklülük durumu, tüketicilerin bu mekanizmalardan yararlanmasını zorlaştırmakta. AUÇ ile ilgili olarak kabul edilen yeni direktife göre,  AB üyesi devletler tüm iş sektörleri için AUÇ kurumlarının var olması ve arabulucuların tarafsız olmasını sağlamak ile yükümlü olacak. Buna göre uyuşmazlıkların en fazla 90 gün içinde çözümlenmeli ve arabuluculuk ücretsiz veya çok düşük bir ücret mukabilinde olmalı. ÇUÇ Tüzüğü ise, Avrupa Komisyonu’na ÇUÇ için tüm AB dillerinde çevrimiçi bir platform oluşturulması yetkisini verecek. Tüketiciler bu platformda bulabilecekleri standart bir şikâyet formunu kendi dillerinde doldurabilecek. ÇUÇ platformu AB’nin neresinde olursa olsun internet üzerinden alışveriş yapanları şikâyetlerine en uygun AUÇ seçeneğine yönlendirecek.  AUÇ Yönergesi ve ÇUÇ Tüzüğü AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek. AUÇ Yönergesinin yürürlüğe girmesini takiben 24 ay içinde tüm Üye Devletlerde uygulanmaya başlaması öngörülüyor.