İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
6-12 MART 2013

İsveç Parlamentosu Bütçe Paketi’ni onayladı

İsveç Parlamentosu, 7 Mart tarihinde geniş oy çoğunluğuyla Bütçe Paktı olarak adlandırılan ve İngiltere ile Çek Cumhuriyeti dışında bütün AB ülkelerinin onaylaması öngörülen Ekonomik ve Parasal Birlik’te istikrar, koordinasyon ve yönetişime ilişkin antlaşmayı onayladı. İsveç Hükümeti ve diğer ülkeler geçen yıl Mart ayında yapılan Konsey zirvesinde antlaşmayı imzalamışlardı. İsveç şimdiye kadar Paktı onaylayan on dokuzuncu ülke oluyor. Geriye Belçika, Macaristan, Malta, Hollanda ve Polonya kaldı.

1 Ocak 2013’te yürürlüğe giren antlaşma uyarınca, üye ülkelerin kamu bütçelerini dengede tutmaları ya da bütçe fazlası vermeleri gerekiyor. Buna uyulmadığı takdirde maddi yaptırım uygulanması öngörülüyor.