İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

AVRO ALANI MALİYE BAKANLARI VE AB EKONOMİ VE MALİYE BAKANLARI TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

4 Mart 2013 tarihinde gerçekleşen Avro Alanı Maliye Bakanları (Avro Grubu) toplantısının ana gündem konusunu GKRY oluşturdu. Avro Grubu tarafından yapılan açıklamada GKRY’de yeni hükümetin işbaşına gelişiyle birlikte mali destek paketi verilmesine ilişkin görüşmelerde kısa sürede sonuca varılacağına inandıkları belirtildi. Avro Grubu liderleri Anastasiades’in yeni kredi anlaşmasının sonuçlanması için AB ile işbirliği halinde çalışacaklarına dair açıklamalarını da olumlu buldular. Avro Grubu, GKRY’nin bankacılık sektörü dahil olmak üzere, güçlü kamu maliyesi ve mali istikrar ile birlikte ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyüme trendini yakalaması için toparlanma çalışmalarına destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Mutabakat Zaptının sonuçlandırılması amacıyla ülkenin hazırlık çalışmaları içinde olduğu ve yeni hükümetin kara para aklanmasına karşı bir çerçevenin GKRY’nin mali kurumları üzerinde uygulanmasının bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. Avro Grubu, GKRY ve uluslararası kurumlara çağrıda bulunarak ekonomik programın Mart ayının ikinci yarısında oluşturulmasını istedi.

GKRY Nisan 2012’den beri mali yardım talebinde bulunuyordu. Görüşmeler eski lider Dimitris Hristofias’ın mali yardım paketindeki özelleştirmelerin gerçekleştirilmesi talebine karşı çıkması nedeniyle donma noktasına gelmişti. Görüşmelerin yeni liderle birlikte hız kazanması bekleniyor. Yardım paketinin 17 milyar avro tutarında olması ve bunun 10 milyar avrosunun Yunanistan’ın borç krizinden ciddi şekilde zarar gören bankaların yeniden sermayelendirilmesi için kullanılması öngörülüyor.

Diğer yandan, Avro Grubu toplantısında İrlanda Maliye Bakanı Michael Noonan, ülkesinin geri ödemesi gereken borçların vadesinin 15 yıl uzatılması talebinde bulunabileceğini belirtti. Amacın ise kurtarma programının sonuna gelen ülkenin finansal piyasalara erişimini kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Avro Grubu ayrıca Şubat ayında mali yardım kapsamında Yunanistan’la varılan mutabakatı ve ikinci kurtarma programı kapsamında Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) tarafından 2,8 milyar avronun verilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti ve Yunanlı yetkililerin reform ivmesini korumalarını istedi.

Avro Grubu toplantısında ve bunu takiben 5 Mart 2013 tarihinde düzenlenen AB Ekonomi ve Maliye Bakanları zirvesinde İrlanda ve Portekiz’in kurtarma programları da değerlendirilerek, her iki programın zor ekonomik şartlara rağmen iyi bir şekilde ilerlediği belirtildi. İki ülkenin de finans piyasalarına erişebilmeleri ve ekonomik programlarını başarıyla tamamlayabilmeleri için neler yapılabileceği tartışıldı. Sonuç olarak her iki ülkenin borç geri ödemelerini kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Mali İstikrar Fonu (EFSF) ve Avrupa Mali İstikrar Mekanizması (EFSM) tarafından sağlanan kredilerin vadelerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin olarak Avrupa Komisyonu, IMF ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan üçlünün bir öneri hazırlaması kararlaştırıldı. 

AB Maliye Bakanları Konseyi, Avrupa Parlamentosu’nda kararlaştırılan, bankalar ve yatırım şirketlerinin sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelerde değişiklik getirilen “CRD IV” paketine ilişkin tasarıyı desteklediklerini belirterek, konuyla ilgili teknik detayların AP ile görüşülmesi ve Mart ortasına kadar bir sonuca varılmasını istedi.