İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

AB İSTİHDAM, SOSYAL POLİTİKA, SAĞLIK VE TÜKETİCİ İŞLERİ KONSEY TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

AB İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici İşleri Konsey toplantısı, AB Dönem Başkanı İrlanda’nın Sosyal Koruma Bakanı Joan Burton ve İstihdam Bakanı Richard Bruton’un başkanlığında 28 Şubat 2013 tarihinde Brüksel’de gerçekleştirildi. AB üye ülkelerinin ilgili bakanlarını biraraya getiren toplantıda, genç işsizliği, sosyal politika ve istihdam başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Toplantıda ele alınana başlıca konulara ilişkin kararlar ise şu şekilde:

  • AB üye ülke bakanları, 25 yaş altı işlerini kaybeden veya eğitimleri sonrasında iş bulamayan gençlere, uygun istihdam imkânlarının yaratılması veya eğitimlerine devam etmesi veya staj imkânları sağlanmasını öngören “gençlik garanti” mekanizmasının oluşturulması konusunda siyasi mutabakata vardı. Söz konusu mekanizma gençlerin, mezun olduktan sonra veya işlerini kaybetmeleri halinde işgücü piyasasına yeniden entegre olabilmesi için gerekli ortamın hazırlanmasına olanak sağlıyor. Söz konusu mekanizma ile AB, ekonomik kriz nedeniyle sürekli artış gösteren genç işsizliği ile mücadele edilmesini hedefliyor.

 

  • Toplantıda 2013 Avrupa Sömestri’nin istihdam ve sosyal politikaya ilişkin boyutlarını ele alan AB üye ülke ilgili bakanları, 14-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek AB Zirvesi öncesinde, AB Ortak İstihdam Raporu’nu kabul ederken; 2010 yılında kabul edilen Üye Devlet istihdam politikaları ilkelerinin 2013 yılı için de geçerli olmasına karar verdi.

 

  • Toplantıda ayrıca Avrupa Komisyonu tarafından “sosyal yatırım paketi” (social investment package) olarak adlandırılan ve üye ülkelerde sosyal yardım sistemlerinin modernleştirilmesini amaçlayan yeni yasal düzenlemeler konusunda bir sunum gerçekleştirildi.