İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

TÜRK GIDA KODEKSİ ET VE ET ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ 5 MART 2013 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

 

9 Ocak 2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği’ne dayanarak hazırlanan ve çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin hususları belirleyen Türk Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği 5 Aralık 2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından 3 aylık geçiş süreci sonunda 5 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girdi.

Et ve et ürünlerinde AB’ye uyum çerçevesinde hazırlanan Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerinin tekniğine uygun olarak üretilmesi, ambalajlanması ve piyasaya arzına ilişkin kurallar belirlenirken, et özütleri, eritilmiş hayvansal yağ, donyağı tortusu, jelatin, tuzlanmış veya kurutulmuş kan, tuzlanmış veya kurutulmuş kan plazması ise kapsam dışı bırakılıyor. Tebliğ ile çiğ et, kıyma, hazırlanmış et karışımları ve et ürünlerine ilişkin olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan etlerinin karıştırılabileceği belirtilirken, kanatlı hayvan türlerinden elde edilen etlerin de kendi aralarında birbirleriyle karıştırılabileceği kaydedildi. Yeni dönemde farklı hayvan türlerine ait etlerin karıştırılmasına izin verilmiyor.

Yeni düzenlemede ürün tanımları ile ilgili hususlara da yer verilirken, bu kapsamda dönerin piyasaya arzına göre; yaprak döner, kıyma döner ve karışık döner olarak sınıflandırılması isteniyor. Tebliğde yaprak dönerin tanımı üretiminde kırmızı et olarak sadece yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döner olarak yapılırken, kıyma döner ise üretiminde kırmızı et olarak en çok yüzde 90 oranında kıymanın ve en az yüzde 10 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı etin kullanıldığı döner olarak tanımlanıyor. Bunun yanında Tebliğ’de, hazırlanan karışık döner ise üretiminde kırmızı et olarak en az yüzde 60 oranında yaprak haline getirilmiş çiğ kırmızı et ve en çok yüzde 40 oranında kıymanın kullanıldığı döner olarak belirtiliyor. Kanatlı etinden elde edilen ürünlerle yapılan dönerlerde aynı şekilde sınıflandırılıyor. Kıymadan elde edilen hazırlanmış kırmızı et karışımlarının ve dönerin içerdiği yağ oranı en çok yüzde 25, tuz oranı ise en çok yüzde 2 olacak. Ayrıca döner üretiminde hayvansal kaynaklı olmayan proteinler, nişasta ve nişasta içeren maddeler ile soya ve soya ürünleri kullanılamayacak. Ancak baharat kaynaklı nişasta ve bitkisel protein kullanımına izin verilirken bunun da miktarının toplamda yüzde 1’i aşmaması gerekecek.  Dönerin raf ömrü pişirilme süresi dahil en fazla 24 saat, dondurulmuş dönerin raf ömrü en fazla 6 ay olacak. 

Tebliğ’de çiğ kırmızı et, çiğ kanatlı eti, kıyma, hindi kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve hazırlanmış kanatlı eti karışımlarının ürün özellikleri de belirlenirken, bunların Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde yer alan kurallara uygun olarak elde edilmesi ve bozulmuş olmaması veya bozulmayı engelleyecek herhangi bir işlem ya da maddenin uygulanmaması belirtiliyor. Bunun yanında Tebliğ’de et ve et ürünleri üreten veya satan işyerlerinde farklı hayvan türlerine ait etlerin birbirinden ve diğer gıdalardan ayrı olarak üretilmesi ve ayrı olarak satışa sunulması yer alırken, çiğ kırmızı et, kıyma ve hazırlanmış kırmızı et karışımlarının üretiminde kemik, kıkırdak ve sakatat katılamayacağı ve sakatatın piyasaya sadece sakatat olarak arz edilmesi belirtiliyor.