İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

AB, TAŞITLARDA DÜŞÜK EMİSYONU TEŞVİK EDEN YENİ BİR KILAVUZ BELGE YAYINLADI

Avrupa Komisyonu 28 Şubat 2013 tarihinde düşük karbonlu araçlara yönelik talebi arttırmak için oluşturulan mali yardımları nasıl kullanacakları konusunda üye ülkelere yardımcı olacak yeni bir kılavuz belge yayınladı. Yeni belge daha çok normal araçlar, otobüsler, ağır yük taşıtları ile hafif ticari taşıtları ilgilendiriyor.

Mali teşvikler üzerindeki mevcut kuralların her AB üye devletinde farklı şekillenmesine rağmen, tüm üyeleri kapsayan bu ortak çerçeve, aynı zamanda araç üreticileri ve parça tedarikçilerini düşük emisyonlu araç üretimine doğru yenilikçi yaklaşıma yöneltmekte. Bu yaklaşımla, Avrupa Komisyonu’nun analizlerine göre, yakıt harcamaları düşünüldüğünde tüketicilerin daha fazla tasarruf yapmasının önü açılacak. Diğer taraftan teşviklerin, düşük karbonlu otomotiv sektörünü geliştirmesi yanında ticarette bazı sapmalara da neden olabileceği tahmin ediliyor. Bunu önlemek için, kılavuzda yer alan zorunlu kurallar ayrımcılık ilkesinin çiğnenmemesine bağlı olarak sunuluyor.

Bilindiği gibi, Avrupa Komisyonu 2012 yılında araçlardaki emisyon azaltımı konusunda bazı önerileri gündeme getirmişti. Bunlardan en önemlisi, 2020 yılına kadar yeni araçlarda ve ticari taşıtlarda karbon salınımını büyük oranda azaltıcı tedbirleri belirleyen bir öneriyi 2012 yılının ikinci yarısında açıklaması olmuştu. Bu önerilerde, AB’nin 2020 yılı için öngördüğü ve 1990 yılına göre tüm sera gazı emisyonlarındaki yüzde 20’lik azaltma hedefinin diğer politika alanlarıyla paralel olarak yürütülmesi planlanıyor. Yeni çıkarılan kılavuz ile bu hedeflere yönelik ek katkı sağlanması öngörülüyor.

İlgili düzenlemeye http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/automotive/environment/financial/index_en.htm internet adresinden ulaşılabilir.