İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

Füle ve Creighton’ın ortak makalesi Sabah Gazetesi’nde yayımlandı

AB Bakanlar Konseyi Dönem Başkanı İrlanda’nın Avrupa İşlerinden sorumlu Devlet Bakanı Lucinda Creighton ve Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle’nin kaleme aldıkları makale 27.02.2013 tarihinde Sabah Gazetesi’nde yayımlandı. “Biz Sürece Bağlıyız Fırsatı Kaçırmayalım” başlıklı makalede Füle ve Creighton AB üyeliğine aday ülkelere genişleme konusundaki ivmeden yararlanmaları tavsiyesinde bulundu. Makalede Hırvatistan’ın bu yıl AB üyesi olacak olmasının AB genişleme politikasının dönüştürücü gücünü gözler önüne serdiği vurgulandı. Makalede şu tespitte bulunuldu: “Genişleme süreci, özellikle dönüşüm sürecinden geçmekte olan ülkeler için teknik bir kontrolden de ibaret değil. Zira bu süreç temel hak ve özgürlükler, hukukun üstünlüğü, iyi yönetişim ve demokrasi gibi alanlardaki uygulamalarla ve iyi bir performans sergilenmesiyle ilgilidir.”  Creighton ve Füle aday ülkeleri “reform yorgunluğu” na düşmemeleri konusunda uyardı ve “hukukun üstünlüğü, demokratik ilkeler ve insan haklarına riayet edilmesi” konularının genişleme açısından önemini vurguladı. Son olarak Füle ve Creighton aday ülkelere doğrudan bir mesaj ile makaleyi sonlandırdı: “Bizler, AB adına sürece yönelik bağlılığımızın devam ettiğini ve gerekli reformların gerçekleştirilerek kriterlerin karşılanması halinde sizleri AB'ye daha da yakınlaştırma konusunda verdiğimiz sözü yerine getireceğimizi teyit ediyoruz.“ Makale http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/02/27/biz-surece-bagliyiz-firsati-kacirmayalim adresinde bulunabilir.