İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplanıyor

5-7 Mart 2013 tarihlerinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin karar ve hükümlerinin uygulanmasını gözden geçirecek. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46’ıncı Maddesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’ne denetim görevini yüklüyor. Komite’nin ele alacağı davalar arasında Türkiye’den gelen davalar da bulunuyor. Bu davalar arasında Kıbrıs’ta mülkiyet hakları ve kayıp kişiler ile ilgili Varnava, haksız ceza usulleri ile ilgili Hulki Güneş, yargı sürecinin aşırı uzaması ve etkili tazminatın olmaması ile ilgili Ormancı ve Ümmühan Kaplan kararları yer alıyor. Komite bu davalarda alınan kararların üye devletler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetliyor.