İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

ABAD Yunanistan’ın tersane yardımlarını hukuka aykırı buldu

AB Adalet Divanı Komisyon’un 2006 yılında Yunanistan’ın 16 ayrı kalemde toplam 310 milyon avro tutarında Ellinika Nafpigeia şirketine işlettiği tersane için verdiği operasyonel amaçlı yardımları AB devlet yardımları kurallarına aykırı bulan kararını onadı (Case C-246/12). Söz konusu şirketin, Komisyon’un, tersanenin askeri amaçlı üretim faaliyetlerini dikkate almadan sivil amaçlı materyallerin üretimine hukuka aykırı devlet yardımı verildiği yönündeki tespitine itirazını reddeden Divan, Komisyonu haklı buldu. Divan’a göre, AB’nin Kurucu Antlaşmaları üye devletlere temel güvenlik çıkarlarını koruyucu önlemler alma (silah ve savaş malzemeleri üretimi ve ticareti yapma) yetkisi vermekte ancak bu koruma, spesifik olarak askeri amaçlı olmayan ürünler bakımından rekabeti bozucu nitelikte olmamalı. Dolayısıyla sadece askeri amaçlı faaliyetlere verilen devlet yardımları Kurucu Antlaşmalarda öngörülen özel usullere tabi olmalı, fakat aynı şirket tarafından üretilen sivil amaçlı ürünler bakımından AB’nin genel rekabet kuralları uygulanmalıdır. Bu çerçevede Divan Komisyon’un, tersanesinde askeri amaçlı ürünler de üretiyor olmasının, şirketin aldığı devlet yardımlarının sivil amaçlı ürünlerde rekabete aykırılık oluşturmasına engel olmayacağı yönündeki değerlendirmesi yerinde buldu.