İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
27 ŞUBAT-5 MART 2013

Yasa dışı kereste ticareti ile ilgili yönetmelik yürürlüğe girdi

AB Kereste Yönetmeliği 3 Mart 2013 tarihinde yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, yasa dışı yöntemlerle ticareti yapılan kereste ürünlerinin Avrupa Pazarı’na sürülmesi yasaklanacak. Diğer bir değişle üretici ya da ürün üzerinden ticaret yapan firmalar, ürünlerini artık yönetmelik gereğince zorunlu hale getirilen tetkiklerin yaptırılmasından sonra Avrupa pazarına sürebilecek. Piyasada bulunan ürünlerin tüm işlemlerinin (alım-satım) takibini kolaylaştırıcı prosedürlerin tamamlanmış ve görülebilir olması gerekecek. Bunun için ürün üzerinde gerçekleşen ticaret hareketlerini, varsa tedarikçiye ait bilgileri, ürün miktarını ve özelliklerini belirten bilgi sistemine erişimin sağlanması; firmaların risk yönetimi çalışması ve riskleri azaltıcı tedbirlerin belirlenmesi gibi temel öncelikler olarak gösterilen çalışmaların faaliyete geçirilmesi gerekiyor. Yönetmelik; kâğıt, kâğıt hamuru, masif tahta, ahşap yer döşemeleri vb. ürünler üzerinden yapılan ticaretleri içeriyor.

Yönetmeliğe http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT adresinden ulaşılabilir.