İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ BAĞIŞ’TAN AB ÜYESİ DEVLETLERE VE AVRUPA KOMİSYONU’NA VİZE KONUSUNDA ÇAĞRI

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış AB üyesi devletlere ve Avrupa Komisyonu’na hitaben kaleme aldığı metinde Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmeleri için harekete geçme çağrısında bulundu. Bağış’ın kaleme aldığı metin, Avrupa Komisyonu üyeleri ve sözcüleri, Avrupa Parlamentosu üyeleri, AB’de faaliyet gösteren sivil toplum ve düşünce kuruluşları ile Avrupa medyasına iletildi. Metin, aynı zamanda, Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle ile İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström, Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz ve AB Konseyi Dönem Başkanı Danimarka’nın Dışişleri Bakanı Villy Søvndal’a da iletildi.

Çağrıda, Türk vatandaşlarının tabi olduğu Schengen vize rejiminin toplumlararası kaynaşmaya engel olduğu ve Türk halkı ve AB halkları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önünde bir engel teşkil ettiği belirtildi. Vize şartının, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin yanı sıra gençlerin AB fonlarından ve projelerinden faydalanabilmeleri açısından da engel oluşturduğu, uzun ve külfetli vize prosedürlerinin Türk iş dünyasının Gümrük Birliği çerçevesinde yararlanmaları gereken adil rekabet ortamına da zarar verdiği belirtildi.

Türkiye’nin son 10 yılda kat ettiği ekonomik büyümenin, AB’nin Türk vatandaşlarına uyguladığı vize rejimini anlamsız hale getirdiği ve vize uygulamasının kaldırılması halinde, krizle boğuşan AB ülkelerinin Türk vatandaşlarının AB üyesi devletlere yapacakları ziyaretlerden yarar sağlayacaklarına dikkat çekildi.

AB üyesi devletlerin Türk vatandaşlarına uyguladıklar vize politikalarının Türkiye ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması ve Katma Protokol’ün hükümlerine aykırı olduğu, Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın (ABAD) Soysal kararına ve Almanya’da Hannover ve Münih Mahkemeleri, Hollanda da ise Haarlem Mahkemesi ve yakın tarihte Hollanda Danıştayı gibi AB üyesi devletlerin ulusal mahkemelerinin ABAD içtihadına dayanarak Türk vatandaşlarına vize serbestîsi tanıyan kararlar verdiklerine dikkat çekildi.

“AB üyesi devletlere, hukukun üstünlüğü ilkesi uyarınca, kesin surette ve gecikmeksizin Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın ve ulusal mahkemelerinin kararlarına uygun şekilde hareket etmeleri” çağrısında bulunan AB Bakanı Bağış, “Avrupa mahkemelerinin hukukun üstünlüğü ilkesini ve ahde vefa ilkesini gözettiğini görmekten duyduğu memnuniyeti” dile getirdi. AB hükümetlerine de “benzer şekilde hareket ederek, söz konusu mahkeme kararlarına uymak için gerekli değişiklikleri yapmaları” çağrısında bulundu.

Bağış, AB’nin kurucu antlaşmalarının koruyucusu konumundaki Avrupa Komisyonu’na “üye devletlerin Katma Protokol’ü yürürlüğe koydukları tarih itibarıyla, iç hukukları ve uluslararası yükümlülükleri bakımından geçerli olan yasal rejimlerini netleştirmelerini sağlamak için kendi inisiyatifiyle harekete geçme” ve “Hollanda mahkemesinin son kararları ışığında aynı soruyu üye devletlere bir kez daha yöneltme” ve “bu bulgular temelinde uygun adımı atma” çağrısında bulundu.

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın AB Üyesi Devletlere ve Avrupa Komisyonu’na Türk vatandaşlarının vizesiz seyahat edebilmeleri için harekete geçme çağrısında bulunduğu yazının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir:  http://ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&baslik=AB BAKANI VE BAŞMÜZAKERECİ EGEMEN BAĞIŞ VİZE KONUSUNDA BİR ÇAĞRIDA BULUNDU&id=3136