İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

KPK EŞBAŞKANI DEMİRKIRAN, RUİJTEN VE FLAUTRE’A EĞİTİM REFORMU İLE İLGİLİ MEKTUP GÖNDERDİ

Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eşbaşkanı Afif Demirkıran, 28 Mart 2012 tarihinde, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten ve KPK Avrupa Kanadı Başkanı Hélène Flautre’a 4+4+4 reformu ile ilgili olarak açıklayıcı bir mektup gönderdi. AP’nin 2011 Türkiye İlerleme Raporu hakkındaki kararında eğitim reformu ile ilgili bölüme atıfta bulunulan mektupta, Türkiye’de gerçekleştirilen eğitim reformunun AB’ye uyum sürecinde ülkeyi 21’inci Yüzyılın gereklerine ve büyüme ve rekabet edebilirlik hedeflerine hazırlamayı amaçladığı belirtiliyor. Demirkıran, mektubunda, paket kapsamında mesleki eğitime önem verildiğini, öğrencilere esneklik ve seçme özgürlüğü sağlandığını ifade ederken, hedefin toplam eğitim ve beceri düzeyini yükseltmek, Avrupa ve dünya standartlarını yakalamak ve değişen ve gelişen ekonomi ve işgücü piyasasına uyum sağlamak olduğunu belirtiyor. Demirkıran öngörülen eğitim reformunun eğitim sistemini “varolan ağır ideolojik yönelimden daha esnek, piyasa yönelimli ve katılımcı bir model”e doğru dönüştürmeyi amaçladığını öne sürerken, Avrupalı vekillere reform paketini destekleme çağrısında bulunuyor.