İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

AP KADIN HAKLARI VE TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ KOMİTESİ, TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARINA İLİŞKİN YENİ RAPORU KABUL ETTİ

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Hollandalı Türk Kökenli AP Sosyalist Demokrat Grup Üyesi Emine Bozkurt'un Türkiye'de kadın hakları ile ilgili "2020 Perspektifiyle Türkiye'de Kadın" başlıklı raporunu, 28 Mart 2012 tarihinde oybirliği ile kabul etti.

Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları Komitesi Türkiye Raportörü Emine Bozkurt tarafından Türkiye’de kadın haklarına ilişkin yazılan 3’üncü rapor olma özelliğini taşıyan "2020 Perspektifiyle Türkiye'de Kadın" başlıklı raporda, öncelikle kadına karşı şiddet, kadının eğitimi, istihdamı ve siyasete katılımı konularındaki mevcut durum incelendikten sonra, 2020 yılına uzanan bir strateji ortaya koyuluyor. Kadınların sadece ailenin bir parçası ya da anne olarak değil, birey olarak ele alınması gerektiği belirtilerek kadınsız demokrasi olamayacağının vurgulandığı raporda, kadın haklarının AB müzakerelerinin merkezine yerleştirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Raporda, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yeni bir yasa kabul edilmiş olması ve Ankara Başsavcılığı’nda kadına karşı şiddet bürosu kurulmuş olması gibi gelişmeler “doğru yönde atılmış adımlar” olarak nitelendirilirken, Türkiye´de kadın istihdam oranında, kadın milletvekili sayısında ve kız çocuklarının okullaşması gibi konularda takdir edilmesi gereken gelişmeler olduğu da belirtiliyor.

"2020 Perspektifiyle Türkiye'de Kadın" başlıklı raporun Mayıs ayında Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda onaylandıktan sonra yasalaşması bekleniyor.