İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

İLK AVRUPA VATANDAŞ GİRİŞİMİ SUYUN BİR İNSAN HAKKI OLARAK TANINMASI İÇİN BAŞLATILDI

1 Nisan 2012’de AB vatandaşlarının Avrupa Birliği karar alma mekanizmalarına demokratik bir şekilde katılımını artırmak üzere yeni bir yasal mekanizma olan “Avrupa Vatandaş Girişimi” (European Ciztizens’ Initiative) yürürlüğe girdi. Lizbon Antlaşması’nın getirdiği yeniliklerden biri olan Avrupa Vatandaş Girişimi, AB üyesi ülkelerin en az dörtte birinde yaşayan 1 Milyon vatandaşın doğrudan Avrupa Komisyonu’na başvurarak Komisyon’un yetki alanlarda mevzuat önerileri sunmasına olanak sağlıyor.

Avrupa Federasyonu Kamu Hizmetleri Birliği’nin (EPSU) girişimiyle başlatılan Avrupa Vatandaş Girişimi çerçevesinde aralarında Avrupa Fakirlikle Mücadele Ağı ve Avrupa Çevre Bürosu’nun da bulunduğu birçok kuruluş bir araya gelerek AB üyesi en az yedi ülkeden 1 Milyon imza toplayarak AB kurumlarına suyu ve sanitasyonu İç Pazar’ı yöneten kuralların dışında bırakmaları ve su ve sanitasyonun insan hakkı olarak tanınmasını sağlama çağrısında bulundu. Su ve sanitasyonun insan hakkı olarak tanınmasını öngören dilekçe, 2 Nisan’da Avrupa Komisyonu’na iletildi. Komisyon’un iki ay içinde Avrupa Vatandaş Girişimi’ne ilişkin görüşünü açıklaması bekleniyor.