İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA GENİŞLEME POLİTİKASINA İLİŞKİN BİR KONFERANS DÜZENLENDİ

27 Mart’ta Avrupa Parlamentosu’nda (AP), AB Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Hıristiyan Demokrat Alman AP Üyesi Elmar Brok, Sosyalist Grup’tan Yunan AP Üyesi Maria Eleni Koppa, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Stehano Sannino, Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nün Batı Balkanlardan Sorumlu Müdürü Pierre Mirel, Macaristan’ın AB Nezdindeki Temsilcisi Büyükelçi Peter Györkös ve Avrupa’nın önde gelen düşünce kuruluşlarından Avrupa Politikalar Merkezi’nden (EPC) Rosa Balfour’un katılımıyla Avrupa Birliliği’nin genişleme politikası, kriterler ve AB stratejik çıkarları konulu bir konferans düzenlendi.

AP Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, küresel mali krizin genişleme krizine yansımalarının yadsınamaz olduğunu belirtti. Hazmetme kapasitesinin önemine dikkat çeken Brok, Avrupa kamuoyunun genişlemeye ilişkin görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Yunan AP Üyesi Koppa, genişleme politikasının “inandırıcı” olması gerektiğine dikkat çekti ve Türkiye için Avrupa Komisyonu tarafından Ekim 2011’de müzakere sürecine ivme kazandırmak amacıyla ortaya konulan pozitif gündemin önemine değindi.

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürü Sannino ise, Komisyon’un genel bir yaklaşımdan ziyade, her ülkenin özelliklerini göz önünde bulunduran vakaya dayalı bir yaklaşım benimsediğini belirtti. Sannino, genişlemede müzakerelerin Yargı ve Temel Haklar (23’üncü fasıl) ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik (24’üncü fasıl) fasılları temel alınarak sürdürüleceğini belirtti. Genişlemede güvenirliğin önemine dikkat çeken Sannino, aday ülkelere kabul edilebilir bir üyelik perspektifi sunulmasının önemine dikkat çekti. Sannino ayrıca, Batı Balkanlarda, genişlemenin bölgede istikrarın sağlanmasının önemine değindi.

Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü’nün Batı Balkanlardan Sorumlu Müdürü Mirel, müzakerelerde düşünce, ifade ve basın özgürlüğünün artan önemine dikkat çekti.

Avrupa Politikalar Merkezi’nden Balfour ise, genişlemede üye devletlerin veto hakkına sahip olmasının süreci belirsizleştirdiğini ifade etti. AB’de Türkiye’nin üyeliği konusunda bir istek olup olmadığının belirsiz olduğunu kaydeden Balfour, Türkiye’de de AB’nin gündemden düştüğünü belirtti. Balfour, müzakerelerde inandırıcılık ve güvenirliğin önemini vurguladı.