İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

AVRUPA KOMİSYONU, AVRUPA SİBER SUÇ MERKEZİ’NİN KURULMASINI ÖNERDİ

Avrupa Komisyonu, 28 Mart 2012 tarihinde Lahey'de bulunan Avrupa Polis Teşkilatı EUROPOL bünyesinde “Avrupa Siber Suç Merkezi” (European Cybercrime Center) kurulmasını önerdi.  İnternet kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, internete ilişkin siber suçların yükselmesi sonucunda, Avrupa Komisyonu, Dijital Gündem kapsamında siber saldırılara ivedilikle karşılık verebilecek bir yanıt sisteminin geliştirilmesine ve kişisel verilerin korunmasına yönelik daha güçlü yasal düzenlemelerin oluşturulmasını hedefliyor. Bu kapsamda, 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren faaliyet göstermesi öngörülen Avrupa Siber Suç Merkezi, tüm Avrupa Birliği üye devletlerine siber suçlarla mücadele alanında destek sağlayacak ve siber suçlara ilişkin bilgilendirme çalışmaları düzenleyecek. Merkezin diğer görevleri arasında, sosyal ağlardaki profillerin ve sanal ortamda yapılan banka işlemleri ile alışverişlerin siber suçlardan korunmasının sağlanması ve çocuk pornografisiyle mücadele de yer alıyor. Bu yeni güvenlik merkezinin bütçesine ilk aşamada yıllık 3,6 Milyon Avro tahsis edilmesinin ve merkezde yaklaşık 50 uzmanın çalışmasının öngörüldüğü açıklandı.

Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström yaptığı açıklamada, “Günde 1 Milyon kişinin internet suçlarından mağdur olduğunu” belirterek, “siber suçların dünya çapında yaklaşık 388 Milyar Dolar’a mal olabileceğine” dikkat çekti. Avrupa vatandaşlarının kendilerinin ve çocuklarının güvenliği sağlanmadığı sürece, internet üzerinde faaliyetlerde bulunmakta ya da işlemler gerçekleştirmekte çekimser davranmalarından endişe duyan Malmström, siber suçlar ile daha etkin bir şekilde mücadele etmek için ortak bir Avrupa kurumunun oluşturulmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.