İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

“FutureLab Europe” AVRUPA VATANDAŞLARINI ARAŞTIRDI

 “FutureLab Europe” (Avrupa Gelecek Laboratuvarı)  adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. “Tek Pasaport, Tek Halk? Yeni bir Avrupa’nın İnşasında Vatandaşlığın Rolü” adlı araştırma kapsamında 20 ile 35 yaş arası yeni mezun olmuş 593 genç Avrupalı ile görüşüldü. AB genelinde görüşülenlerin çoğunluğunun krizi aşmak için işbirliği yapılması gerektiğini düşündükleri ortaya çıktı. Deneklerin yüzde 45’i AB kurumlarına daha fazla egemenlik devri yapılması gerektiğini düşünürken, Avrupa ekonomi hükümeti oluşturulması, Eurobond basılması gibi radikal önlemlerin borç krizinden çıkışı sağlayabileceğine inandıklarını ifade ettiler. Yüzde 17 ise, ulusal hükümetlerin krizden çıkış için daha etkili aktörler olabileceğini söyledi. Deneklerin yüzde 13’ü krizin kendisini endişelendirmediğini söylerken, yüzde 14 ise, krizin altında yatan ana nedenin demokratik meşruiyet eksikliği olduğunu ifade etti. Deneklerin yüzde 56’sı ulusal veya bölgesel bir pasaport yerine Avrupa pasaportu taşımayı tercih edeceğini bildirdi. Bu şekilde düşünenlerin oranının özellikle yeni AB üyesi devletlerde daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Deneklerin yüzde 54’ü AB’nin karar alma sürecinde vatandaşlara daha fazla danışılması gerektiğini düşünürken, özellikle Avrupa kurumlarına öneriler ve dilekçelerin ilan edilebileceği “modern bir platform” fikrine destek verdiler.

Araştırma bulguları düzenlenen bir toplantı ile Avrupa Komisyonu’nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Cecilia Malmström’e sunuldu. Yapılan araştırma ile ilgili rapora aşağıdaki adresten ulaşılabilir: http://enzu.futurelabeurope.eu/useruploads/files/futurelab_report_2012_pdf_final.pdf