İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

AVRUPA BİRLİĞİ ADALET DİVANI KAMU ALIMLARI YÖNERGESİYLE İLGİLİ GÖRÜŞ BİLDİRDİ

Avrupa Birliği Adalet Divanı (ABAD) Slovakya Anayasa Mahkemesi’nin talebi üzerine 2004/18/EC sayılı Kamu Alımları Direktifinin yasal yorumu hakkında görüş bildirdi.  ABAD, görüşünde kamu ihalesine katılan bir isteklinin piyasa koşullarının çok altında ve/veya makul olamayacak kadar düşük bir fiyat teklifi getirmesi halinde söz konusu istekliden teklifin gerçekçi ve ciddi olduğuna dair ek kanıtlar istenebileceğine hükmetti. Söz konusu kanıtların sağlanamaması halinde ihaleyi düzenleyen kurum ve kuruluşların istekliyi ihaleden men edebileceğini de karara bağlayan ABAD, kanıtların niteliği veya içeriği konusunda ise yorum ve görüş bildirmedi. Teklifin makul sınırların çok altında kalması halinde söz konusu izahat ve kanıtları gerekli bulan ABAD, ihaleye verilen tekliflerin şartnameye uygunluk ve içerik olarak yetersiz olduğunda ihale makamının yapması gerekenler konusunda ise bir açıklık getirmedi. Bu nedenle ihale makamları şartnameye uygun olmadığı gerekçesiyle ihaleye katılımını uygun görmediği isteklileri direkt olarak ihaleden men etmek veya teklifi düzeltme talebiyle geri göndermek arasında seçim yapabilecek.