İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
28 MART - 3 NİSAN 2012

2010 YILINDA ŞEHİR ATIKLARININ İŞLENMESİNE İLİŞKİN VERİLER AÇIKLANDI

27 Mart’ta Avrupa Birliği’nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından açıklanan verilere göre, 2010 yılında AB ülkelerinde üretilen şehir atıklarının yüzde 40’ı çöp sahalarına gitti.  2010 yılında AB’de kişi başı şehir atığı miktarı 502 Kilogram olurken, kişi başı 486 Kilogram atığın ise işlendiği açıklandı. 2010’da AB şehir atıklarının yüzde 38’i çöp sahalarında depolandı, yüzde 22’si yakıldı, yüzde 25’i yeniden işlendi ve yüzde 15’i ise kompostlaştırıldı.

Eurostat verileri kişi başı atık miktarının AB üyesi ülkeler arasında büyük değişiklikler gösterdiğine dikkat çekiyor. Buna göre, GKRY’de kişi başına 760 Kilogram şehir atığı üretilirken, Letonya’da 2010 yılında bir kişinin ürettiği atık miktarı 304 Kilogram oldu. Türkiye’de 2010 yılı atık üretimi kişi başı 407 Kilogram olarak açıklanırken, Türkiye’nin atık üretimi ile orta sıralarda yer aldığı belirtildi.

Üye ülkelerin farklı atık işleme yöntemlerine başvurduğu tespitinin yapıldığı Eurostat verilerine göre, depolama metodunun yaygın olarak kullanıldığı ülkeler Bulgaristan (yüzde 100) , Romanya (yüzde 99), Litvanya (yüzde 94) ve Letonya  (yüzde 91) olurken, çöplerin yakılması yönteminin en yaygın olduğu ülkeler ise Danimarka (yüzde 54) , İsveç (yüzde 49) Hollanda (yüzde 39) oldu. 2010 yılında şehir atıklarının yeniden işlenmesinde Almanya (yüzde 45), Belçika (yüzde 40) ve Slovenya (yüzde 39) ilk sıralarda yer alırken, Bulgaristan, Romanya, Litvanya, Letonya ve Slovakya atıkların geri dönüşümü bakımından son sıralarda yer aldı. Türkiye’de atıkların yüzde 99’unun depolandığı, yüzde 1’inin ise kompostlaştırıldığı bilgisine yer verildi.

2010 yılında atıkların işlenmesine ilişkin Eurostat verilerine http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=STAT/12/48&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en internet adresinden ulaşılabilir.