İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-22 ARALIK 2013

DÜNYA BANKASI’NIN “TÜRKİYE EKONOMİ NOTU” YAYIMLANDI

Dünya Bankası Aralık 2013 dönemi “Türkiye Ekonomi Notu” başlıklı kısa raporunu yayımladı.  Söz konusu raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl içinde hız kazandığı belirtiliyor. Ancak bu iyileşmenin Türkiye ekonominin potansiyelini yansıtmadığı hususuna dikkat çekiliyor. Raporda, Türkiye’nin 2013 yılında da enflasyon ile dış dengesizliğin endişe konusu teşkil etmeyi sürdürdüğü ifade ediliyor. Bilgi notunda, ekonominin potansiyelini gerçekleştirebilmesi için Türkiye’nin yapısal reformları hayata geçirmesi gerektiği konusuna vurgu yapılıyor. Yapısal reformlar doğrultusunda, Türkiye’nin öncellikli olarak iş yapma ortamının iyileştirilmesi, eğitim kalitesinin artırılması ve iş gücü piyasasının daha esnek hale getirilmesi önem teşkil ediyor.

2013 yılında Türkiye ekonomisinin yeniden canlanmasında özel tüketimin, kamu yatırımlarının ve stokta meydana gelen artışın büyük payı olduğu ifade ediliyor. 2013 yılı sonunda, Türkiye’nin GSYİH büyümesinin yüzde 4,3 oranında gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye’nin ekonomik temellerinin geçmişteki kriz dönemlerine göre çok daha sağlam olması ve yakın gelecekte ödemeler dengesi krizi yaşama riskinin düşük olmasına karşın, yüksek orandaki dış finansman ihtiyacının, küresel risk iştahındaki sert değişikliklere karşı kırılganlık yarattığı belirtiliyor. Bu sebeplerden ötürü, önümüzdeki dönemde söz konusu kırılganlığın azaltması için potansiyelin altında bir büyüme eğiliminde olacağı belirtiliyor.

Dünya Bankası’nın ekonomi notunda Türkiye’nin cari açığının Ekim 2013 tarihinde 60,9 milyar dolara ulaştığı ve cari açığın GSYİH’ya oranının 2013 yılında yüzde 7,2 olacağı tahmin ediliyor. Söz konusu raporda, Türkiye’nin cari açığın finansmanının çoğunlukla kısa vadeli sermaye akışlarıyla gerçekleştiğine dikkat çekilerek, Türkiye’de doğrudan yabancı yatırımlar ve uzun vadeli sermaye akışlarının artırılmasının büyük önem arz ettiği açıklanıyor.

İki sayfadan oluşan bu rapora Dünya Bankası’nın         http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/tr-reb-dec-2013-tr.pdf internet adresinden ulaşılabilir.