İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-22 ARALIK 2013

AİHM “soykırımı inkâr” davasında Doğu Perinçek’i haklı buldu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in İsviçre aleyhine 2008’de yaptığı başvuruyu karara bağladı ve Perinçek’i haklı bularak İsviçre’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğünü düzenleyen 10’uncu maddesini ihlal ettiğine karar verdi.

İsviçre’de 2005 yılında katıldığı konferanslarda 1915 olaylarının ‘soykırım’ olarak nitelendirilmesine karşı çıkan Doğu Perinçek, bu iddialar için ‘uluslararası yalan’ demesi üzerine Lozan Mahkemesi tarafından ‘ırkçı ayrımcılıktan’ suçlu bulunmuştu. Perinçek’in temyiz başvurusu üzerine ise mahkeme, “Ermeni soykırımı, Yahudi soykırımı gibi tarihsel bir gerçektir” yorumunu yapmış ve başvuruyu reddetmişti. Doğu Perinçek’in İsviçre aleyhine yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM ise, ‘şok edici ya da rahatsızlık verici’ ifadelerin dahi ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu hatırlatarak, hoşgörülü, çoğulcu ve demokratik toplumu, totaliter yönetimlerden ya da diktatörlük rejimlerinden ayıranın da bu olduğunu belirtti. Kararında Perinçek’in 1915 yılında tehcir ve katliam yapıldığını hiçbir zaman inkâr etmediğini fakat bu olayların ‘soykırım’ olarak nitelendirilemeyeceğini söylediğine yer veren Mahkeme, bu yaklaşımın Ermeni halkına karşı nefret oluşturma amacı taşıyamayacağını belirtti. Olayların mağdurlarının tahkir edilmesinin de söz konusu olmadığını vurgulayan mahkeme, Perinçek’in ifade özgürlüğünü kötüye kullanmadığı sonucuna vardı. AİHM’in söz konusu dava ile ilgili kararının, bu konuda yasa çıkartmak isteyen ülkeleri bağlayacak olması açısından emsal teşkil etmesi bekleniyor.