İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-22 ARALIK 2013

AB Tek Banka Çözümleme Mekanizması için 2014 öncesi anlaşma hazırlıkları

Litvanya, AB Dönem Başkanlığı süresinde tek banka çözümleme mekanizmasında yılsonuna kadar bir anlaşmaya varılması için çaba sarf ediyor. AB Tek Denetim Mekanizması’nın finansmanı konusunda hazırlanan taslak anlaşmaya göre anlaşmanın uygulanacağı ilk yıl, mali durumu kötü olan bankaların kurtarılması ilgili bankaların kayıtlı olduğu ülkelerin fonları tarafından sağlanacak. Bu durumda, her Avro Alanı ülkesi kendi kurtarma fonunu kuracak ve binde 1 oranında ulusal bankalar tarafından finansmanı sağlanacak. 10 yıllık dönemde bu oran yüzde 1’e kadar çıkarılabilecek.

Toplanan tutar bankanın kurtarılması için yeterli olmadığı takdirde diğer üye ülkelerin fonları kendi kaynaklarının yüzde 10’una kadar bir tutarla devreye girebilecek. 10 yıllık dönemde bu bankaların katılımı artırılabilecek. Aşamalı olarak katkıların artırıldığı bu sistemde Avrupa İstikrar Mekanizması son başvuru merci olarak kullanılabilecek. On yıllık geçiş döneminden sonra ulusal fonlar ortak bir fonda birleştirilecek. Anlaşmanın 2014 Mart’ına kadar hükümetler arası bir antlaşma şeklini alması bekleniyor.