İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-22 ARALIK 2013

AB Konseyi 2014-2020 Uyum Politikası kanun paketini onayladı

AB Konseyi 16 Aralık 2013 tarihinde 2014-2020 Uyum Politikası kanun paketini 2,5 yıl süren görüşmelerin ardından onayladı. Avrupa’da yer alan bölgeler arasındaki gelişmişlik düzeyindeki farklılıkları azaltmayı amaçlayan uyum politikası, bu bölgelerdeki ekonomik gelişmeyi desteklemekle beraber bölgesel rekabet edebilirlik ve istihdamın artırılmasını da hedefliyor. 2 Şubat 2013 tarihinde kabul edilen 2014-2020 Çok Yıllı Mali Çerçevesi kapsamında AB bütçesinden toplam 325.11 milyar avronun uyum politikasına ayrıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, 16 Aralık’ta kabul edilen 6 düzenleme ise uyum politikası kapsamındaki uygunluk kriterlerini belirliyor. Pakette yer alan önemli unsurlar ise: ortak stratejik çerçeve; ortaklık anlaşmaları; yeni oluşturulan geçiş bölgeleri ve tematik derişimler olarak belirlendi. 2014-2020 dönemine ait inovasyonları öngören söz konusu uyum politikası düzenlemeleri, aynı zamanda uyum politikası fonlarının daha etkin ve kaliteli bir biçimde kullanılmasını, daha belirgin ve somut neticeler alınmasını ve çeşitli yatırımların koordinasyonunun daha etkin bir biçimde yapılmasını hedefliyor. Pakette belirtildiği üzere, AB uyum politikasına ayırdığı bütçenin dağılımı; az gelişmiş bölgeler için 164.28 milyar avro; geçiş bölgeleri için 31.68 milyar avro; daha gelişmiş bölgeler için 49.49 milyar avro; uyum fonu için 66.36 milyar avro; en uzak bölgeler ve kuzeyde nüfus yoğunluğu az olan bölgeler için 1.39 milyar avro; Avrupa bölgesel işbirliği için 8.95 milyar avro; ve genç istihdamının desteklenmesine ilave katkı için 3 milyar avro olarak belirlendi.