İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
17-22 ARALIK 2013

2014-2020 dönemi için uygulanacak Ortak Tarım Politikası’na onay verildi

16 Aralık 2013 tarihinde toplanan AB Tarım ve Balıkçılık Konseyi, Ortak Tarım Politikası (OTP) reformu ve geçiş tedbirleri üzerinde anlaşmaya vardı. Böylece 3 senedir Üye Devletler ve AB kurumları tarafından üzerinde yoğun bir şekilde çalışılan OTP reformu kabul edilmiş oldu. Üye devletler Tarım ve Balıkçılık Bakanları reforma ilişkin düzenlemeleri ilk oturumda kabul ederken, OTP’nin yedi yıllık bütçesi 408,3 milyar avro olarak şekillendi. Bu bütçenin 95.6 milyar avrosu kırsal kalkınma için ayrılırken, 312.7 milyar avro da doğrudan destekler ve pazar düzenlemeleri için oluşturuldu. Reform kapsamında ödeme ve desteklerin daha çevreci tarım uygulamaları, organik tarım ve küçük çiftlik sahiplerine daha fazla destek verilmesi yönünde iyileştirildi.