İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

ULUSLARARASI AVRUPA HAREKETİ (EUROPEAN MOVEMENT INTERNATIONAL – EMI) İSTANBUL KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Avrupa Hareketi ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV), 11 – 12 Şubat 2011 tarihlerinde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde “Aday Ülkelerde STK’lar: Siyasi Taahhütten Etkin Diyaloga” başlıklı bir kongre gerçekleştirdi. Kongreye AB üye ve aday ülkelerinden üç yüz kadar sivil toplum kuruluşu temsilcisi, kamu yetkilisi, uzman ve akademisyen katıldı. Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (ABGS), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), EurActiv Türkiye, Avrupa Komisyonu Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek Projesi Türkiye Ofisi de kongrenin diğer sponsorları ve destekçileri arasında yer aldı. İki gün süren kongrede gerçekleştirilen birçok çalıştay ile AB üye ve aday ülkelerindeki sivil toplum ve kamu ilişkileri detaylıca tartışıldı.

Kongre’nin açış konuşmalarını TÜSEV Başkanı Prof. Dr. Üstün Ergüder, İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil Güven, TOBB Yönetim Kurulu Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Uluslararası Avrupa Hareketi Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Pat Cox, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikası’ndan Sorumlu Üyesi Štefan Füle gerçekleştirdi. Her bir konuşmacı demokrasi, insan hakları ve özgürlük gibi AB’nin temel değerleri için sivil toplum ile kamunun ilişkilerinin öneminin altını çizdi. Bunun yanında Egemen Bağış, Türkiye’nin AB üyelik sürecinde karşılaştığı zorluklara değinirken M. Rifat Hisarcıklıoğlu da Türkiye-AB ilişkilerinin tarihsel sürecini ve birbirlerine gerekliliğini ortaya koyan bir konuşma yaptı. Štefan Füle de konuşmasında AB’nin sağlıklı sivil toplum ve kamu ilişkilerine ne kadar önem verdiğini ve bu nedenle AB aday ülkelerinde de aynı hassasiyeti ve ilerlemeyi görmek istediklerini belirtti. Daha sonra konuşmacılara yöneltilen soruların çoğu Komisyon Üyesi Štefan Füle’yeydi. Füle’ye sorulan sorular arasında Yunanistan ve Makedonya arasındaki isim sorunu, Türkiye ile ilişkilerle ilgili bir “B Planı”nın olup olmadığı, Türk vatandaşlarının vize sorunu yer aldı.

İKV Uzman Yardımcılarından Damla Cihangir de Štefan Füle’ye İKV’nin başlatmış olduğu “Vize Şikayet Hattı’ndan bahsederek Schengen ülkelerine iş, ziyaret, turistik, eğitim, akademik vb. nedenlerle giden Türk vatandaşlarının karşılaştığı belli başlı sorunları dile getirdi. Daha AB’ye aday ülke bile olmayan Batı Balkan ülkelerinin vatandaşlarının üç aya kadar Schengen ülkelerine vizesiz seyahat edebildiklerini ancak, 1963’te AB sürecine başlayan Türkiye’ye ve vatandaşlarına vize konusunda haksız davranıldığını hatırlatarak vize konusunda atılacak önemli bir adımın durma noktasına gelen Türkiye-AB ilişkilerini olumlu yönde etkileyip etkilemeyeceği konusunda ne düşündüğünü sordu. Füle, bu soruyu Türkiye’ye vize konusunda kolaylık sağlanması için öncelikle Türkiye’nin geri kabul anlaşmasını imzalaması gerektiğini ve bu konu üzerine çalıştıklarını dile getirdi. Füle ayrıca AB’nin Türkiye’ye yönelik bir “B Planı”nın olmadığını, Komisyon’un Türkiye’nin müzakere sürecini desteklediğini ifade etti.

Kongrenin açılış oturumunun ardından AB, aday ülkeler, STK’lar ve kamu ile ilişkiler üzerine birçok çalıştay düzenlendi. Bu çalıştaylardan “Kişilerin serbest dolaşımı ve bölge ile Avrupa değişim programları” başlıklı olanında İKV Kıdemli Uzmanlarından Zeynep Özler ve Melih Özsöz ile proje ortağı European Citizens Action Service (ECAS) proje yöneticisi Kenan Hadzimusic, “Vize Şikayet Hattı” Projesi üzerine birer sunum gerçekleştirdiler. Çalıştayın yöneticiliğini Uluslararası Avrupa Hareketi Yönetim Kurulu Üyelerinden Olivier Hinnekens yaptı. Sunumda, “Vize Şikayet Hattı” Projesi’nin amaçları, proje sonuçları ve bundan sonra atılması öngörülen adımlar konusunda katılımcılar bilgilendirildi.

İKV ve ECAS işbirliğinde TOBB’un desteği ile hayata geçirilen “Vize Şikayet Hattı” Projesi vize alanında Türk vatandaşlarının yaşadığı zorlukları sistematik bir şekilde kategorize eden, AB ve Türkiye nezdinde ilgililere duyuran ilk proje olma özelliğini taşıyor. Sunum sonunda EMI Başkanı ve Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı Pat Cox da sunumun çok ilgi çekici olduğunu dile getirerek daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılacak olan çalışmalarda işbirliği içerisinde olmak istediklerini dile getirdi.

Kongre ile ilgili habere ve İKV tarafından hazırlanan sunuma  http://www.ikv.org.tr/icerik.asp?konu=haberler&baslik=ULUSLARARASI%20AVRUPA%20HAREKET%DD%20%28EUROPEAN%20MOVEMENT%20INTERNATIONAL%20%96%20EMI%29%20%DDSTANBUL%20KONGRES%DD%20GER%C7EKLE%DET%DDR%DDLD%DD&id=2859 adresinden ulaşılabilir.