İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

AVRUPA PARLAMENTOSU TÜRKİYE RAPORU AP DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ’NDE KABUL EDİLDİ

1 Şubat Çarşamba günü AP Dış İlişkiler Komitesi AFET’te ikinci okuması yapılan AP Türkiye Raporu, 10 Şubat Perşembe günü AFET toplantısında yapılan oylamada 5 hayır ve 3 çekimser oya karşı 51 evet oyuyla kabul edildi. Rapor’un bundan sonraki aşamada AP Genel Kurulu’na gelerek 8 Mart tarihinde oylanması bekleniyor.

İkinci okuma öncesi verilen 315 değişiklik önerisi üzerine AP Türkiye Raportörü Ria Oomen – Ruitjen tarafından yapılan çalışma sonrası, değişiklik önerileri farklı siyasi grup temsilcilerinin kabul edebileceği şekilde formüle edildi. Ancak oylama sırasında Türkiye’nin yürüttüğü müzakerelerin tanımlanması ile ilgili önemli bir pazarlık yaşandı. Rapor metnine “müzakerelerin AB’ye tam üyelik amacıyla yapılması gerektiği” yönündeki ifadeyi eklemeyi amaçlayan Sosyalistler ve Demokratlar Grubu’na (S&D) karşılık, muhafazakar EPP Grubu milletvekillerinin rapor metnine “katılım ortaklığına alternatif olacak imtiyazlı ortaklık üzerine çalışılması” ifadesini yerleştirmeye çalışması, iki grubu oylama öncesi karşı karşıya getirdi. Varılan mutabakat sonucu S&D Grubu müzakerelerin tam üyelik amacını destekleyen önerisinden vazgeçerken, EPP grubu da imtiyazlık ortalığın rapor metnine sokulması önerisini geri çekti. Sonuç olarak kabul edilen metinde Türkiye’nin üyelik müzakereleri tanımlanırken geçtiğimiz yıl da raporda kullanılan “2005 yılında başlayan uzun soluklu ve ucu açık bir süreç” ifadesi kullanıldı.

Rapor, Türkiye’yi geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Ek Protokol’ün tüm üyeleri kapsayacak şekilde kabulü yönünde uyarırken, Kıbrıs’taki müzakerelerin sağlıklı bir şekilde yürümesi için Türkiye’nin en kısa sürede askerlerini Kıbrıs’tan çekmesi gerektiğini de belirtti. 12 Eylül 2010’da halkoylaması sonucu kabul edilen Anayasa Değişikliği Paketi’ne de değinen rapor, bu paket ile Türkiye’nin doğru bir adım attığını ancak temel hak ve özgürlüklerin korunması için kapsamlı Anayasa reformu gerektiğini vurguladı. Bunlarla birlikte raporda temel hak ve özgürlüklere ilişkin öne çıkan diğer konular ise, basın özgürlüğü, namus cinayetleri ve Kürt açılımı oldu.