İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
İKTİSADİ KALKINMA VAKFI
E-Bülteni
1-13 SUBAT 2011

ŠTEFAN FÜLE DAHA ÇOK REFORM İÇİN RABAT’A BASKI YAPIYOR

Avrupa Komisyonu’nun Genişleme ve Komşuluk Politikasından Sorumlu Üyesi Štefan Füle, 7 Şubat Pazartesi günü Fas’a yaptığı ziyarette, bir dizi önemli siyasi ve ekonomik reform başlattıkları için Faslı yetkilileri kutladı. Bununla beraber Füle, özellikle yoksulluk, sosyal kalkınma (eğitim ve sağlık), ifade özgürlüğü, kadının rolünün geliştirilmesi ve adalet sistemindeki reform konularında daha ileri gidilmesi hususunda ısrarlı.

Füle, Fas’ın başkenti Rabat’taki bir basın toplantısı sırasında, bu reformların Fas’taki sosyal uyum ve istikrarın pekişmesi yolunda yardımcı olacağını belirtti. Füle, Fas’ın da Tunus ve Mısır’da gerçekleşen olaylardan ders alması gerektiğini vurguladı. Füle’ye göre alınması gereken bu derslerden biri de, ekonomik kalkınma ile sosyal kalkınma ve insani gelişim arasında büyük fark olan durumlarda, ülkelerin kalkınmasının uzun vadede sürdürülebilir olamayacağı. Füle, hükümetlerin, genç insanların iş pazarına erişimi, ifade özgürlüğü ve siyasi ve sivil yaşama katılım gibi haklı isteklerini küçümsememeleri gerektiğini de belirtti.

Štefan Füle, doğrudan işbirliği çerçevesinde yapılandırılmış meclis diyaloğunu önerirken, bu alanda AB’nin geniş kapsamlı bir serbest ticaret alanı kurulması konusunda görüşme başlatma isteği içinde olduğunun altını çizdi. Füle, bunun hizmetler ve iş kurma serbestisi konularında ilerleme kaydetmek için yardımcı olacağını vurguladı. Komisyon üyesi, her şeyin öncelikle vatandaşların ileri düzeyde fayda sağlamalarının temini için yapılacağını ve bu tip bir işbirliğinin tüm bölge için örnek teşkil edeceğini de belirtti.

Füle ayrıca Fas’ın Avrupa’ya komşu ülkeler arasında AB yardımlarından en çok yararlanan ülke olduğunu da vurguladı. Bugün Fas’ın AB’den aldığı yıllık yardım yaklaşık 200 milyon Avro kadar.

Bilindiği üzere Ocak ayında Türkiye ile birlikte tüm dünyanın ilgisi Kuzey Afrika’ya kaymıştı. Tunus’ta Bin Ali rejiminin çözülmesiyle sonuçlanan Yasemin Devrimi ile başlayan Kuzey Afrika’daki hareketli günler Mısır’da da halkın Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’e karşı gösteriler gerçekleştirmesiyle devam etmiş; Mısır’daki bu süreç 1981 yılından bu yana ülkeyi yöneten Mübarek’in görevi bırakmasıyla sonuçlanmıştı. Bu olaylardan bölgenin diğer ülkelerinin etkilenmemesi zor görünüyor. Anayasal monarşi ile yönetilen Fas’ın bugünkü kralı VI. Muhammed. VI. Muhammed 1999 yılında, 38 yıl tahtta oturan II. Hasan’dan sonra Fas Kralı olmuştu.